APQP - projektové řízení + APQP - plán kontroly a řízení, související metodiky

Lokalita: Praha

Termíny: 1. - 2. 2. 2018; 5. - 6. 4. 2018; 14. - 15. 6. 2018; 13. - 14. 9. 2018; 22. - 23. 11. 2018

Cena: 5 600,- Kč (bez DPH)

Rozsah: 2 dny

 

Toto rozšíření naší standardní nabídky spočívá v propojení (současném absolvování) několika otevřených kurzů. Výhody propojených kurzů lze spatřovat především v těchto efektech:

 

  • poskytují Vám lepší pochopení vzájemných souvislostí a možností aplikování získaných poznatků v praxi
  • umožňují hlubší pochopení dané problematiky, neboť postupně rozšiřují poskytované poznatky
  • jsou cenově zvýhodněny oproti absolvování jednotlivých izolovaných kurzů

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.