CAF – zlepšování organizace pomocí sebehodnocení (pro organizace veřejného sektoru) - školení na objednávku

Rozsah: 1 den

 

Určeno pro:

Kurz je určen nejen pro manažery kvality v organizacích veřejného sektoru, ale i pro všechny vedoucí pracovníky, kteří odpovídají za kvalitní výkon státní a veřejné správy.

Cíl:

Základní seznámení s modifikací Modelu excelence EFQM (European Foundation for Quality Management) pro veřejnou správu - CAF. Současně bude zdůrazněna vazba modelu CAF a procesního pojetí podle mezinárodních norem ČSN EN ISO řady 9000.

 

Obsah:

  • Základní pojmy a principy CAF (Common Assessment Framework)
  • Struktura požadavků modelu CAF
  • Hodnocení míry splnění požadavků
  • Souvislost modelu CAF s jinými modely řízení organizace (především souvislost s procesním pojetím)
  • Přednosti a omezení modelu CAF
  • Podmínky pro efektivní realizaci modelu CAF
  • Metodika implementace požadavků CAF v praxi

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.