Interní auditor (ISMS) dle požadavků ČSN ISO/IEC 27001:2014 - školení na objednávku

 

Rozsah: 2 dny

 

Určeno pro:

Kurz je určen pro interní auditory systému managementu bezpečnosti informací podle požadavků novelizované systémové normy ČSN ISO/IEC 27001:2014.

Cíl:

Objasnění základních pojmů potřebných k pochopení novelizované normy ČSN ISO/IEC 27001:2014 na základě procesního pojetí. Výklad požadavků této novelizované systémové normy. Výklad základních principů interních auditů, tj. příprava, realizace, identifikace a definování neshod, vyhodnocení efektivnosti a účinnosti přijatých nápravných opatření.

Obsah:

  • Objasnění základních pojmů k procesnímu pojetí
  • Struktura a obsah normy ČSN ISO/IEC 27001:2014
  • Souvislost s jinými systémovými normami ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001
  • Stručný výklad požadavků normy ČSN ISO/IEC 27001:2014
  • Novela normy ČSN EN ISO 19011:2019 – silné a slabé stránky
  • Význam, cíl a způsob realizace interních auditů
  • Požadavky na interního auditora
  • Plánování a realizace interních auditů
  • Práce s výsledky interních auditů
  • Efektivnost a účinnost nápravných opatření

 

Účastníci, kteří úspěšné absolvují závěrečný test, obdrží osvědčení.

 

Přihlášení na kurz: