FMEA + SPC – statistické řízení procesů podle QS-9000 + MSA – analýza systémů měření podle QS-9000

Lokalita: Praha

Termíny: 8. 4. a 20. - 21. 5. 2020; 9. a 15. - 16. 10. 2020 

Cena: 7 800,- Kč (bez DPH)

Rozsah: 3 dny

 

Toto rozšíření naší standardní nabídky spočívá v propojení (současném absolvování) několika otevřených kurzů. Výhody propojených kurzů lze spatřovat především v těchto efektech:

  • poskytují Vám lepší pochopení vzájemných souvislostí a možností aplikování získaných poznatků v praxi
  • umožňují hlubší pochopení dané problematiky, neboť postupně rozšiřují poskytované poznatky
  • jsou cenově zvýhodněny oproti absolvování jednotlivých izolovaných kurzů

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

 

Přihlášení na kurz: