Požadavky ČSN ISO/IEC 27001:2014 na bezpečnost informací - školení na objednávku

Rozsah: 1 den

 

Určeno pro:

Kurz je určen pro manažery bezpečnosti informací a všechny vedoucí pracovníky systému managementu bezpečnosti informací podle požadavků novelizované systémové normy ČSN ISO/IEC 27001:2014.

Cíl:

Objasnění základních pojmů potřebných k pochopení novelizované normy ČSN ISO/IEC 27001:2014 na základě procesního pojetí. Výklad požadavků této novelizované systémové normy. Výklad základních principů interních auditů, problematiky procesů neustálého zlepšování a práce s nápravnými a preventivními opatřeními. Využití vhodných statistických metod při zpracování dat (problematika týmové práce).

 

Obsah:

  • Objasnění základních pojmů k procesnímu pojetí
  • Struktura a obsah normy ČSN ISO/IEC 27001:2014
  • Souvislost s jinými systémovými normami (ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001)
  • Výklad požadavků normy ČSN ISO/IEC 27001:2014
  • Problematika řízené dokumentace (včetně externí)
  • Význam, cíl a způsob realizace interních auditů
  • Procesy neustálého zlepšování
  • Práce s výsledky interních auditů, efektivnost a účinnost nápravných opatření

 

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

 

Přihlášení na kurz: