C.Q.M. od svého založení v roce 1995 uplatňuje při spolupráci se svými zákazníky starou, známou a stále platnou zásadu:

 

 "Nedávejte hladovému rybu, naučte ho ryby chytat."

 

 

Výsledkem spolupráce je proto stav, kdy náš zákazník sám dokáže:

 

  • snižovat své vnitřní ztráty (a tím zvyšovat svůj zisk)
  • identifikovat a odstranit zbytečné činnosti
  • odstranit samoúčelné a zbytečné "papírování"
  • lépe komunikovat se svými spolupracovníky a externími dodavateli
  • motivovat spolupracovníky
  • včas identifikovat reálné problémy a tyto problémy řešit
  • pomocí analýzy rizik včas identifikovat potenciální problémy a tyto problémy řešit
  • identifikovat a splnit požadavky a očekávání všech svých zainteresovaných stran


 

 

 

 

 

 

SEO webu sledují SEO nástroje.cz