Naše tři priority

 

Od svého založení v roce 1995 klade C.Q.M. důraz nejen na „pouhé“ definování a dokumentování systému řízení organizace, ale především na efektivní řízení všech procesů, tj. na schopnost organizace včas identifikovat potřebu změny a umět na tuto změnu přiměřeně zareagovat.

 

Tento svůj přístup jsme nyní formulovali do tří priorit – tematických oblastí, ve kterých nabízíme své vzdělávací, konzultační a poradenské služby: