Management změny

 

Definování, dokumentování a implementace integrovaného managementu však nesmí být cílem – nýbrž pouze nástrojem pro efektivní řízení organizace. To znamená, že integrovaný management musí obsahovat vhodné nástroje monitorování a kontroly veškerých aktivit (procesů) organizace.

Ale ani toto by nemělo být cílem – cílem musí být schopnost všech úrovní vedení efektivně řídit své procesy, tj. rozhodovat o potřebných změnách a tyto změny realizovat.

 

V současné době je za metodický postup managementu změny všeobecně považována 8-kroková metodika G-8D Report, resp. zcela analogická metodika 8D (dle příručky VDA 4). Součástí těchto metodik je samozřejmě pestrý soubor nástrojů zpracování dat, např.:

 

 C.Q.M. nabízí v souladu se svým pojetím integrovaného managementu vzdělávací a poradenské služby, které mají usnadnit pochopení zásad managementu změny a umožnit efektivní používání vhodných nástrojů zpracování dat v praxi.