Integrovaný management

 

Obvykle se pojmem  integrovaný management  (někdy nevhodným pojmem „integrovaný systém managementu“) myslí jakési současné naplnění požadavků tří norem:

 

V pojetí C.Q.M. je však integrovaný management chápán jako jednotný systém řízení organizace založený na principech a požadavcích norem ISO 9001 a ISO 9000. Ze samotné definice kvality (uvedené v normě ISO 9000) totiž vyplývá, že organizace musí plnit nejen požadavky svých zákazníků, ale rovněž požadavky všech dalších zainteresovaných stran.

 

Toto pojetí pokládá normy ISO řady 9000 za systémovou základnu integrovaného managementu a všechny ostatní systémové normy lze tudíž pokládat za jisté „klony“ těchto norem – obvykle zaměřené na konkrétnější (profesní) oblast. Z pohledu požadavků normy ISO 9001 (zjednodušeně řečeno) lze tak požadavky ostatních systémových norem pokládat za „pouhé neshody“ v systému managementu kvality.

 

Správnost a pragmatičnost takového přístupu potvrzují i náročné zákaznické soubory požadavků, např.:

  • IATF 16949:2016   Norma pro systém managementu kvality v automobilovém průmyslu                                                
  • IRIS                        Mezinárodní standard železničního průmyslu

 

Ke stejnému stanovisku dospěla i ISO ve svém Nařízení ISO/IEC, P1 „Konsolidovaný dodatek – Specifické postupy ISO“, jehož součástí je i Annex SL, ve kterém je definována závazná struktura (10 kapitol) a závazné termíny veškerých nově vzniklých a aktualizovaných systémových norem. Toto nařízení je závazné od 1.5.2013.

 

Jako příklad takových norem lze uvést především:

 

C.Q.M. nabízí v souladu se svým pojetím integrovaného managementu vzdělávací a poradenské služby, které mají napomoci k naplňování požadavků výše uvedených, resp. i dalších analogických, norem.

 

Pokud některé z těchto norem nejsou uvedeny v našem katalogu služeb, realizujeme vzdělávací a poradenské aktivity pouze formou in- house, podle konkrétních požadavků objednatele.