Prevence

Efektivně fungující integrovaný management by měl umožňovat nejen řešení reálných problémů (potřeb změn, které jsou obvykle vyvolány změnou požadavků zainteresovaných stran), ale měl by být kladen stále vyšší důraz na preventivní opatření – tj. opatření, které vedou k předcházení možných problémů a ztrát.

 

Ekonomický význam prevence lze vyjádřit známým empirickým pravidlem

1 : 10 :100

což v praxi znamená, že 1 Kč investovaná do prevence má stejný efekt jako 10 Kč vložených do realizační fáze, resp. jako 100 Kč potřebných ve fázích po-realizačních (servis, opravy, likvidace apod.).

 

Základním nástrojem prevence je týmová metoda „ Identifikace nebezpečí a analýza s tím spojených rizik“ známá pod různými názvy, např.

 

Méně známá je skutečnost, že k typicky preventivním technikám patří např. i metody označované zkratkami

 

Některé vhodné techniky jsou uvedeny v příručce VDA 4.

Požadavek na prevenci je součástí i 8-krokové metodiky G-8D Report.

 

C.Q.M. v souladu se svým pojetím integrovaného managementu a managementu změny nabízí vzdělávací a poradenské služby, které mají usnadnit pochopení zásad prevence a efektivní používání vhodných nástrojů zpracování dat v praxi, především pak různých modifikací metody „ Identifikace nebezpečí a analýza s tím spojených rizik“.