Na této stránce Vás upozorňujeme na zajímavá aktuální témata z nabídky našich služeb.

AKTUÁLNÍ KURZY NA OBDOBÍ:ČERVEN 2023

 

Místo konání školení: penzion a konferenční centrum Šimanda, Praha Kyje

 

Interní auditor BOZP podle normy ČSN ISO 45001 : 2018                                                     31.5. - 1. 6. 2023

Požadavky normy ČSN ISO 45001 : 2018 na BOZP                                                                          1. 6. 2023

Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik dle ČSN ISO 45001 : 2018                                                2. 6. 2023

Požadavky normy ČSN ISO 45001 : 2018 na BOZP + Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik dle ČSN ISO 45001 :2018        1. - 2. 6. 2023

!!!!! NOVINKA: „Příručka FMEA“ dle AIAG/VDA, 1. vydání (české z prosince 2019) (stručný výklad změn a 7-krokové metodiky)        6. 6. 2023

!!!!! NOVINKA: „Příručka FMEA“ dle AIAG/VDA, 1. vydání (české z prosince 2019) (výklad změn, nástrojů a aplikace metody FMEA)        7. 6. 2023

!!!!! NOVINKA: „Příručka FMEA“ dle AIAG/VDA, 1. vydání (české z prosince 2019), (stručný výklad změn a 7-krokové metodiky) + (výklad změn, nástrojů a aplikace metody FMEA)         6. - 7. 6. 2023

!!!!! NOVINKA: PPAP:2006, 4. vydání / PPF: VDA 2, 6. přepracované vydání                                 8. 6. 2023

SPC – statistické řízení procesů podle QS-9000                                                                                                        13. 6. 2023

MSA – analýza systémů měření podle QS-9000, 4. vydání                                                                                  14. 6. 2023

SPC – statistické řízení procesů podle QS-9000 + MSA – analýza systémů měření podle QS-9000                                13. - 14. 6. 2023

!!!!! NOVINKA: VDA 5 – Procesy měření a zkoušení (3., přepracované vydání)                             15. 6. 2023

 

Požadavky novelizované normy ČSN EN ISO 9001:2016                                                     20. - 21. 6. 2023

Požadavky novelizované normy ČSN EN ISO 9001:2016                                                             21. 6. 2023

Interní auditor (QMS) dle normy ČSN EN ISO 9001:2016                                                     20. - 22. 6. 2023

Interní auditor (QMS) dle normy ČSN EN ISO 9001:2016                                                     21. - 22. 6. 2023

Doškolení interních auditorů dle novely ČSN EN ISO 9001:2016                                          20. - 21. 6. 2023

Doškolení interních auditorů dle novely ČSN EN ISO 9001:2016                                                  21. 6. 2023

!!!!! NOVINKA: 8D - Řešení problému v 8 disciplínách                                                                   23. 6. 2023

 

 

 

AKTUÁLNÍ NOVINKY:

 

DALŠÍ STÁLE AKTUÁLNÍ TÉMATA:

 

KOMPLETNÍ NABÍDKA:

 Katalog služeb 2023 (aktualizace 3.3. 2023) 

Termíny otevřených kurzů 2023 (aktualizace 14. 5. 2023)