Na této stránce Vás upozorňujeme na zajímavá aktuální témata z nabídky našich služeb.

AKTUÁLNÍ KURZY NA OBDOBÍ: ÚNOR - BŘEZEN 2022

 

Místo konání školení: Praha

 

!!!!! NOVINKA: „Příručka FMEA“ dle AIAG/VDA, 1. vydání (české z prosince 2019) (stručný výklad změn a 7-krokové metodiky)     1. 2. 2022

!!!!! NOVINKA: „Příručka FMEA“ dle AIAG/VDA, 1. vydání (české z prosince 2019) (výklad změn, nástrojů a aplikace metody FMEA)    2. 2. 2022

!!!!! NOVINKA: „Příručka FMEA“ dle AIAG/VDA, 1. vydání (české z prosince 2019), (stručný výklad změn a 7-krokové metodiky) + (výklad změn, nástrojů a aplikace metody FMEA)         1. - 2. 2. 2022

!!!!! NOVINKA: 8D - Řešení problému v 8 disciplínách                                                                  3. 2. 2022

 Interní auditor BOZP podle normy ČSN ISO 45001 : 2018                                                   9. - 10. 2. 2022

Požadavky normy ČSN ISO 45001 : 2018 na BOZP                                                                   10. 2. 2022

Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik dle ČSN ISO 45001 : 2018                                          11. 2. 2022

Požadavky normy ČSN ISO 45001 : 2018 na BOZP + Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik dle ČSN ISO 45001 :2018 10. - 11. 2. 2022

Metrologie – systémové požadavky                                                                                                                               16. 2. 2022

!!!!! NOVINKA: PPAP:2006, 4. vydání / PPF: VDA 2, 6. přepracované vydání                            17. 2. 2022

Audit procesu podle VDA 6.3 (3. vydání)                                                                                     18. 2. 2022

Požadavky novelizované normy ČSN EN ISO 9001:2016                                                   23. - 24. 2. 2022

Požadavky novelizované normy ČSN EN ISO 9001:2016                                                           24. 2. 2022

Interní auditor (QMS) dle normy ČSN EN ISO 9001:2016                                                   23. - 25. 2. 2022

Interní auditor (QMS) dle normy ČSN EN ISO 9001:2016                                                   24. - 25. 2. 2022

Doškolení interních auditorů dle novely ČSN EN ISO 9001:2016                                        23. - 24. 2. 2022

Doškolení interních auditorů dle novely ČSN EN ISO 9001:2016                                                24. 2. 2022

 

 

!!!!! NOVINKA: Management projektu – nové normy řady ČSN ISO 2150x:2021                            1. 3. 2022

!!!!! NOVINKA: Management projektu – metodiky a nástroje                                                           2. 3. 2022

!!!!! NOVINKA: Management projektu – nové normy řady ČSN ISO 2150x:2021 + Management projektu – metodiky a nástroje     1. - 2. 3. 2022

Řízení dokumentace                                                                                                                       15. 3. 2022

Požadavky novelizované normy ČSN EN ISO 14001:2016                                                           16. 3. 2022

Interní auditor EMS podle normy ČSN EN ISO 14001:2016                                                  16. - 17. 3. 2022

Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018         18. 3. 2022

APQP - projektové řízení                                                                                                                22. 3. 2022

APQP - plán kontroly a řízení, související metodiky                                                                       23. 3. 2022

APQP - projektové řízení + APQP - plán kontroly a řízení, související metodiky                           22. - 23. 3. 2022

 

AKTUÁLNÍ NOVINKY:

 

DALŠÍ STÁLE AKTUÁLNÍ TÉMATA:

 

KOMPLETNÍ NABÍDKA:

 Katalog služeb 2022 (aktualizace 7.1. 2022) 

Termíny otevřených kurzů 2022 (aktualizace 9.1. 2022)