Na této stránce Vás upozorňujeme na zajímavá aktuální témata z nabídky našich služeb.

AKTUÁLNÍ KURZY NA OBDOBÍ: PROSINEC 2021

 

Místo konání školení: Praha

 

!!!!! NOVINKA: 8D - Řešení problému v 8 disciplínách                                                                  7. 12. 2021

SPC – statistické řízení procesů podle QS-9000                                                                           8. 12. 2021

MSA – analýza systémů měření podle QS-9000, 4. vydání                                                           9. 12. 2021

SPC – statistické řízení procesů podle QS-9000 + MSA – analýza systémů měření podle QS-9000                   8. - 9. 12. 2021

!!!!! NOVINKA: PPAP:2006, 4. vydání / PPF: VDA 2, 6. přepracované vydání                            10. 12. 2021

Požadavky novelizované normy ČSN EN ISO 14001:2016                                                         14. 12. 2021

Interní auditor EMS podle normy ČSN EN ISO 14001:2016                                                14. - 15. 12. 2021


AKTUÁLNÍ NOVINKY:

 

DALŠÍ STÁLE AKTUÁLNÍ TÉMATA:

 

KOMPLETNÍ NABÍDKA:

 Katalog služeb 2021 (aktualizace 7.12. 2020) 

   Termíny otevřených kurzů 2021 (aktualizace 18.5. 2021)

Termíny otevřených kurzů 2022 (aktualizace 17.11. 2021)