Na této stránce Vás upozorňujeme na zajímavá aktuální témata z nabídky našich služeb.

AKTUÁLNÍ KURZY NA OBDOBÍ: DUBEN - KVĚTEN 2018

 

Místo konání školení: Praha 10, Strašnice, Nad Primaskou 292/45, PSČ 100 00

AKTUÁLNÍ NOVINKA :

!!!!! NOVINKA: Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018    27. 4. 2018

 

!!!!! NOVINKA: Požadavky novelizované normy ČSN EN ISO 9001:2016                       18. - 19. 4. 2018

!!!!! NOVINKA: Požadavky novelizované normy ČSN EN ISO 9001:2016                               19. 4. 2018

!!!!! NOVINKA: Interní auditor (QMS) dle normy ČSN EN ISO 9001:2016                       18. - 20. 4. 2018

!!!!! NOVINKA: Interní auditor (QMS) dle normy ČSN EN ISO 9001:2016                       19. - 20. 4. 2018

Doškolení interních auditorů dle novely ČSN EN ISO 9001:2016                                    18. - 19. 4. 2018

Doškolení interních auditorů dle novely ČSN EN ISO 9001:2016                                            19. 4. 2018

G-8D Report a metodika řešení problému                                                                                20. 4. 2018

 

ČSN EN ISO 19011:2012 – Management interních auditů                                                       10. 5. 2018

Audity u dodavatelů s využitím ČSN EN ISO 19011:2012                                                         11. 5. 2018

ČSN EN ISO 19011:2012 – Management interních auditů + Audity u dodavatelů s využitím ČSN EN ISO 19011:2012            10. - 11. 5. 2018

Řízení dokumentace                                                                                                                 15. 5. 2018

Metrologie – systémové požadavky                                                                                          16. 5. 2018

Metrologie – systémové požadavky + MSA – analýza systémů měření  podle QS 9000 (4. vydání)                16. 5. a  24. 5. 2018

!!!!! NOVINKA: Požadavky novelizované normy ČSN EN ISO 14001:2016                             17. 5. 2018

!!!!! NOVINKA: Interní auditor EMS podle normy ČSN EN ISO 14001:2016                    17. - 18. 5. 2018

PPAP:2006, 4. vydání / PPF: VDA 2, 5. vydání                                                                        22. 5. 2018

SPC – statistické řízení procesů podle QS-9000                                                                      23. 5. 2018

MSA – analýza systémů měření podle QS-9000, 4. vydání                                                     24. 5. 2018

SPC – statistické řízení procesů podle QS-9000 + MSA – analýza systémů měření podle QS-9000                23. - 24. 5. 2018

 

 

 

 

AKTUÁLNÍ NOVINKY:

 

DALŠÍ STÁLE AKTUÁLNÍ TÉMATA:

 

KOMPLETNÍ NABÍDKA:

 Katalog služeb 2018 (aktualizace 3.4. 2018) 

  Termíny otevřených kurzů 2018 (aktualizace 19.4.2018)