Na této stránce Vás upozorňujeme na zajímavá aktuální témata z nabídky našich služeb.

AKTUÁLNÍ KURZY NA OBDOBÍ: ŘÍJEN - LISTOPAD 2018

 

Místo konání školení: Praha 10, Strašnice, Nad Primaskou 292/45, PSČ 100 00

 

AKTUÁLNÍ NOVINKA:

!!!!! NOVINKA: Interní auditor BOZP podle normy ČSN ISO 45001                                      13. - 14. 11. 2018

!!!!! NOVINKA: Požadavky normy ČSN ISO 45001 na BOZP                                                       14. 11. 2018

!!!!!! NOVINKA: Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik dle ČSN ISO 45001                            15. 11. 2018

!!!!! NOVINKA: Požadavky normy ČSN ISO 45001 na BOZP + Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik dle ČSN ISO 45001    14. - 15. 11. 2018

 

!!!!! NOVINKA: Požadavky novelizované normy ČSN EN ISO 9001:2016                                   18. 10. 2018

 !!!!! NOVINKA: Požadavky novelizované normy ČSN EN ISO 9001:2016                           17. - 18. 10. 2018 

!!!!! NOVINKA: Interní auditor (QMS) dle normy ČSN EN ISO 9001:2016                           17. - 19. 10. 2018

!!!!! NOVINKA: Interní auditor (QMS) dle normy ČSN EN ISO 9001:2016                           18. - 19. 10. 2018

Doškolení interních auditorů dle novely ČSN EN ISO 9001:2016                                        17. - 18. 10. 2018

Doškolení interních auditorů dle novely ČSN EN ISO 9001:2016                                                18. 10. 2018

VSM - Mapování toku hodnot (Value Stream Mapping)                                                                23. 10. 2018

Řízení dokumentace                                                                                                                     24. 10. 2018

SPC – statistické řízení procesů podle QS-9000                                                                          25. 10. 2018

MSA – analýza systémů měření podle QS-9000, 4. vydání                                                          26. 10. 2018

SPC – statistické řízení procesů podle QS-9000 + MSA – analýza systémů měření podle QS-9000                25. - 26. 10. 2018

VDA 4 – Zajišťování kvality v oblasti procesů                                                                                31. 10. 2018

 

 

Management projektu – dle normy ČSN ISO 21500:2013                                                              1. 11. 2018

Management projektu – metodiky a nástroje                                                                                   2. 11. 2018

Management projektu – dle normy ČSN ISO 21500:2013 + Management projektu – metodiky a nástroje            1. - 2. 11. 2018

!!!!! NOVINKA: Porovnání normy IATF 16949:2016 s verzí ISO/TS 16949:2009                            6. 11. 2018

!!!!! NOVINKA: Řešení rizik a příležitostí dle ČSN EN ISO 9001:2016, kapitola 6.1                       7. 11. 2018

!!!!! NOVINKA: Management změn dle ČSN EN ISO 9001:2016, kap. 6.3 + kap.10                      8. 11. 2018

!!!!! NOVINKA: Řešení rizik a příležitostí dle ČSN EN ISO 9001:2016, kapitola 6.1 + Management změn dle ČSN EN ISO 9001:2016, kap. 6.3 + kap.10    7. - 8. 11. 2018

Principy a techniky týmové práce                                                                                                    9. 11. 2018

VDA 4 – FMEA produktu, FMEA procesu (2. vydání 2012)                                                           16. 11. 2018

Analýza potřeb vzdělávání a stanovení efektivnosti vzdělávání                                                    20. 11. 2018

Metrologie – systémové požadavky                                                                                               21. 11. 2018

Metrologie – systémové požadavky + MSA – analýza systémů měření  podle QS 9000 (4. vydání)                    21. 11. 2018 a 6. 12. 2018

APQP - projektové řízení                                                                                                                22. 11. 2018

APQP - plán kontroly a řízení, související metodiky                                                                       23. 11. 2018

APQP - projektové řízení + APQP - plán kontroly a řízení, související metodiky                   22. - 23. 11. 2018

Řízení dokumentace                                                                                                                       27. 11. 2018

!!!!! NOVINKA: Požadavky novelizované normy ČSN EN ISO 9001:2016                             28. - 29. 11. 2018

!!!!! NOVINKA: Požadavky novelizované normy ČSN EN ISO 9001:2016                                     29. 11. 2018

!!!!! NOVINKA: Interní auditor (QMS) dle normy ČSN EN ISO 9001:2016                             28. - 30. 11. 2018

!!!!! NOVINKA: Interní auditor (QMS) dle normy ČSN EN ISO 9001:2016                             29. - 30. 11. 2018

Doškolení interních auditorů dle novely ČSN EN ISO 9001:2016                                          28. - 29. 11. 2018

Doškolení interních auditorů dle novely ČSN EN ISO 9001:2016                                                  29. 11. 2018

 

 

AKTUÁLNÍ NOVINKY:

 

DALŠÍ STÁLE AKTUÁLNÍ TÉMATA:

 

KOMPLETNÍ NABÍDKA:

 Katalog služeb 2018 (aktualizace 2.10. 2018) 

  Termíny otevřených kurzů 2018 (aktualizace 11.10. 2018)

  Termíny otevřených kurzů 2019 (aktualizace 2.10. 2018)