Na této stránce Vás upozorňujeme na zajímavá aktuální témata z nabídky našich služeb.

AKTUÁLNÍ KURZY NA OBDOBÍ: ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2020

 

Místo konání školení: Praha 10, Strašnice, Nad Primaskou 292/45, PSČ 100 00

 

!!!!! NOVINKA: 8D - Řešení problému v 8 disciplínách                                                    24. 9. 2020

!!!!! NOVINKA: 8D - Řešení problému v 8 disciplínách + Kaizen                             24. - 25. 9. 2020

 

KAIZEN                                                                                                                            25. 9. 2020

Audit procesu podle VDA 6.3 (3. vydání)                                                                         30. 9. 2020

 

!!!!! NOVINKA: ČSN EN ISO 19011:2019 – Management interních auditů                      1. 10. 2020

!!!!! NOVINKA: Audity u dodavatelů s využitím ČSN EN ISO 19011:2019                       2. 10. 2020

!!!!! NOVINKA: ČSN EN ISO 19011:2019 – Management interních auditů + Audity u dodavatelů s využitím ČSN EN ISO 19011:2019    1. - 2. 10. 2020

Řízení dokumentace                                                                                                       8. 10. 2020

Požadavky novelizované normy ČSN EN ISO 14001:2016                                          13. 10. 2020

Interní auditor EMS podle normy ČSN EN ISO 14001:2016                                 13. - 14. 10. 2020

SPC – statistické řízení procesů podle QS-9000                                                          15. 10. 2020

MSA – analýza systémů měření podle QS-9000, 4. vydání                                          16. 10. 2020

SPC – statistické řízení procesů podle QS-9000 + MSA – analýza systémů měření podle QS-9000                15. - 16. 10. 2020

PPAP:2006, 4. vydání / PPF: VDA 2, 5. vydání                                                             20. 10. 2020

!!!!! NOVINKA: Interní auditor BOZP podle normy ČSN ISO 45001                      21. - 22. 10. 2020

!!!!! NOVINKA: Požadavky normy ČSN ISO 45001 na BOZP                                       22. 10. 2020

!!!!! NOVINKA: Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik dle ČSN ISO 45001              23. 10. 2020

!!!!! NOVINKA: Požadavky normy ČSN ISO 45001 na BOZP + Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik dle ČSN ISO 45001     22. - 23. 10. 2020

 

 

AKTUÁLNÍ NOVINKY:

 

DALŠÍ STÁLE AKTUÁLNÍ TÉMATA:

 

KOMPLETNÍ NABÍDKA:

 Katalog služeb 2020 (aktualizace 19.8. 2020) 

   Termíny otevřených kurzů 2020 (aktualizace 19.8. 2020)