Na této stránce Vás upozorňujeme na zajímavá aktuální témata z nabídky našich služeb.

AKTUÁLNÍ KURZY NA OBDOBÍ: ŘÍJEN - LISTOPAD 2019

 

Místo konání školení: Praha 10, Strašnice, Nad Primaskou 292/45, PSČ 100 00

 

PPAP:2006, 4. vydání / PPF: VDA 2, 5. vydání                                                               15. 10. 2019

Požadavky novelizované normy ČSN EN ISO 9001:2016                                      16. - 17. 10. 2019

Požadavky novelizované normy ČSN EN ISO 9001:2016                                              17. 10. 2019

Interní auditor (QMS) dle normy ČSN EN ISO 9001:2016                                      16. - 18. 10. 2019

Interní auditor (QMS) dle normy ČSN EN ISO 9001:2016                                      17. - 18. 10. 2019

Doškolení interních auditorů dle novely ČSN EN ISO 9001:2016                           16. - 17. 10. 2019

Doškolení interních auditorů dle novely ČSN EN ISO 9001:2016                                   17. 10. 2019

VSM - Mapování toku hodnot (Value Stream Mapping)                                                   22. 10. 2019

Řízení dokumentace                                                                                                         23. 10. 2019

SPC – statistické řízení procesů podle QS-9000                                                             24. 10. 2019

MSA – analýza systémů měření podle QS-9000, 4. vydání                                             25. 10. 2019

SPC – statistické řízení procesů podle QS-9000 + MSA – analýza systémů měření podle QS-9000                24. - 25. 10. 2019

VDA 4 – Zajišťování kvality v oblasti procesů                                                                  30. 10. 2019

Management projektu – dle normy ČSN ISO 21500:2013                                               31. 10. 2019

Management projektu – metodiky a nástroje                                                                     1. 11. 2019

Management projektu – dle normy ČSN ISO 21500:2013 + Management projektu – metodiky a nástroje        31. 10. - 1. 11. 2019

 

Porovnání normy IATF 16949:2016 s verzí ISO/TS 16949:2009                                       5. 11. 2019

!!!!! NOVINKA: Řešení rizik a příležitostí dle ČSN EN ISO 9001:2016, kapitola 6.1          6. 11. 2019

!!!!! NOVINKA: Management změn dle ČSN EN ISO 9001:2016, kap. 6.3 + kap. 10        7. 11. 2019

!!!!! NOVINKA: Řešení rizik a příležitostí dle ČSN EN ISO 9001:2016, kapitola 6.1 + Management změn dle ČSN EN ISO 9001:2016, kap. 6.3 + kap. 10    6. - 7. 11. 2019

Principy a techniky týmové práce                                                                                       8. 11. 2019

!!!!! NOVINKA: Interní auditor BOZP podle normy ČSN ISO 45001                         12. - 13. 11. 2019

!!!!! NOVINKA: Požadavky normy ČSN ISO 45001 na BOZP                                          13. 11. 2019

!!!!! NOVINKA: Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik dle ČSN ISO 45001                 14. 11. 2019

!!!!! NOVINKA: Požadavky normy ČSN ISO 45001 na BOZP + Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik dle ČSN ISO 45001    13. - 14. 11. 2019

VDA 4 – FMEA produktu, FMEA procesu (2. vydání 2012)                                             15. 11. 2019

Analýza potřeb vzdělávání a stanovení efektivnosti vzdělávání                                      19. 11. 2019

Metrologie – systémové požadavky                                                                                 20. 11. 2019

Metrologie – systémové požadavky + MSA – analýza systémů měření  podle QS 9000 (4. vydání)                20. 11. a 5. 12. 2019

APQP - projektové řízení                                                                                                 21. 11. 2019

APQP - plán kontroly a řízení, související metodiky                                                        22. 11. 2019

APQP - projektové řízení + APQP - plán kontroly a řízení, související metodiky    21. - 22. 11. 2019

 „Štíhlá“ organizace – základní principy realizace                                                           26. 11. 2019

Požadavky novelizované normy ČSN EN ISO 9001:2016                                      27. - 28. 11. 2019

Požadavky novelizované normy ČSN EN ISO 9001:2016                                              28. 11. 2019

Interní auditor (QMS) dle normy ČSN EN ISO 9001:2016                                      27. - 29. 11. 2019

Interní auditor (QMS) dle normy ČSN EN ISO 9001:2016                                      28. - 29. 11. 2019

Doškolení interních auditorů dle novely ČSN EN ISO 9001:2016                           27. - 28. 11. 2019

Doškolení interních auditorů dle novely ČSN EN ISO 9001:2016                                   28. 11. 2019

 

 

AKTUÁLNÍ NOVINKY:

 

DALŠÍ STÁLE AKTUÁLNÍ TÉMATA:

 

KOMPLETNÍ NABÍDKA:

 Katalog služeb 2019 (aktualizace 2.1. 2019) 

  Termíny otevřených kurzů 2019 (aktualizace 14.9. 2019)

Termíny otevřených kurzů 2020 (aktualizace 13.10. 2019)