Na této stránce Vás upozorňujeme na zajímavá aktuální témata z nabídky našich služeb.

AKTUÁLNÍ KURZY NA OBDOBÍ: KVĚTEN - ČERVEN 2022

 

Místo konání školení: penzion a konferenční centrum Šimanda, Praha Kyje

 

Požadavky novelizované normy ČSN EN ISO 14001:2016                                                            11. 5. 2022

Interní auditor EMS podle normy ČSN EN ISO 14001:2016                                                   11. - 12. 5. 2022

Řízení dokumentace                                                                                                                        13. 5. 2022

ČSN EN ISO 19011:2019 – Management interních auditů                                                              18. 5. 2022

Audity u dodavatelů s využitím ČSN EN ISO 19011:2019                                                               19. 5. 2022

ČSN EN ISO 19011:2019 – Management interních auditů + Audity u dodavatelů s využitím ČSN EN ISO 19011:2019 18. - 19. 5. 2022

 „Štíhlá“ organizace – základní principy realizace                                                                            20. 5. 2022

APQP - projektové řízení                                                                                                                 24. 5. 2022

APQP - plán kontroly a řízení, související metodiky                                                                        25. 5. 2022

APQP - projektové řízení + APQP - plán kontroly a řízení, související metodiky                     24. - 25. 5. 2022

!!!!! NOVINKA: 8D - Řešení problému v 8 disciplínách                                                                     31. 5. 2022

 

 

Interní auditor BOZP podle normy ČSN ISO 45001 : 2018                                                         1. - 2. 6. 2022

Požadavky normy ČSN ISO 45001 : 2018 na BOZP                                                                                                  2. 6. 2022

Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik dle ČSN ISO 45001 : 2018                                               3. 6. 2022

Požadavky normy ČSN ISO 45001 : 2018 na BOZP + Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik dle ČSN ISO 45001 :2018    2. - 3. 6. 2022

SPC – statistické řízení procesů podle QS-9000                                                                            14. 6. 2022

MSA – analýza systémů měření podle QS-9000, 4. vydání                                                             15. 6. 2022

SPC – statistické řízení procesů podle QS-9000 + MSA – analýza systémů měření podle QS-9000                            14. - 15. 6. 2022

!!!!! NOVINKA: „Příručka FMEA“ dle AIAG/VDA, 1. vydání (české z prosince 2019) (stručný výklad změn a 7-krokové metodiky)        16. 6. 2022

!!!!! NOVINKA: „Příručka FMEA“ dle AIAG/VDA, 1. vydání (české z prosince 2019) (stručný výklad změn a 7-krokové metodiky)        17. 6. 2022

!!!!! NOVINKA: „Příručka FMEA“ dle AIAG/VDA, 1. vydání (české z prosince 2019), (stručný výklad změn a 7-krokové metodiky) + (výklad změn, nástrojů a aplikace metody FMEA)        16. - 17. 6. 2022

!!!!! NOVINKA: PPAP:2006, 4. vydání / PPF: VDA 2, 6. přepracované vydání                                 21. 6. 2022

Požadavky novelizované normy ČSN EN ISO 9001:2016                                                       22. - 23. 6. 2022

Požadavky novelizované normy ČSN EN ISO 9001:2016                                                               23. 6. 2022

Interní auditor (QMS) dle normy ČSN EN ISO 9001:2016                                                       22. - 24. 6. 2022

Interní auditor (QMS) dle normy ČSN EN ISO 9001:2016                                                       23. - 24. 6. 2022

Doškolení interních auditorů dle novely ČSN EN ISO 9001:2016                                            22. - 23. 6. 2022

Doškolení interních auditorů dle novely ČSN EN ISO 9001:2016                                                    23. 6. 2022

 
AKTUÁLNÍ NOVINKY:

 

DALŠÍ STÁLE AKTUÁLNÍ TÉMATA:

 

KOMPLETNÍ NABÍDKA:

 Katalog služeb 2022 (aktualizace 14.3. 2022) 

Termíny otevřených kurzů 2022 (aktualizace 30. 4. 2022)