Na této stránce Vás upozorňujeme na zajímavá aktuální témata z nabídky našich služeb.

AKTUÁLNÍ KURZY NA OBDOBÍ: DUBEN - KVĚTEN 2019

 

Místo konání školení: Praha 10, Strašnice, Nad Primaskou 292/45, PSČ 100 00

 

 Six Sigma – znovu a nově (dle ČSN ISO 13053 a VDA 4, část DFSS)                                            16. 4. 2019 

Six Sigma – ČSN ISO 13053-2, část 2: Nástroje a postupy                                                             17. 4. 2019

Six Sigma - znovu a nově (dle ČSN ISO 13053 a VDA 4, část DFSS) + Six Sigma – ČSN ISO 13053-2, část 2: Nástroje a postupy 16. - 17. 4. 2019

Požadavky novelizované normy ČSN EN ISO 9001:2016                                                        24. - 25. 4. 2019

Požadavky novelizované normy ČSN EN ISO 9001:2016                                                                25. 4. 2019

Interní auditor (QMS) dle normy ČSN EN ISO 9001:2016                                                        24. - 26. 4. 2019

Interní auditor (QMS) dle normy ČSN EN ISO 9001:2016                                                        25. - 26. 4. 2019

Doškolení interních auditorů dle novely ČSN EN ISO 9001:2016                                             24. - 25. 4. 2019

Doškolení interních auditorů dle novely ČSN EN ISO 9001:2016                                                     25. 4. 2019

 

!!!!! NOVINKA: ČSN EN ISO 19011:2019 – Management interních auditů                                       14. 5. 2019

!!!!! NOVINKA: Audity u dodavatelů s využitím ČSN EN ISO 19011:2019                                        15. 5. 2019

!!!!! NOVINKA: ČSN EN ISO 19011:2019 – Management interních auditů + Audity u dodavatelů s využitím ČSN EN ISO 19011:2019    14. - 15. 5. 2019

Řízení dokumentace                                                                                                                         16. 5. 2019

Metrologie – systémové požadavky                                                                                                  17. 5. 2019

Metrologie – systémové požadavky + MSA – analýza systémů měření  podle QS 9000 (4. vydání)                    17. a  23. 5. 2019

PPAP:2006, 4. vydání / PPF: VDA 2, 5. vydání                                                                                21. 5. 2019

SPC – statistické řízení procesů podle QS-9000                                                                              22. 5. 2019

MSA – analýza systémů měření podle QS-9000, 4. vydání                                                              23. 5. 2019

SPC – statistické řízení procesů podle QS-9000 + MSA – analýza systémů měření podle QS-9000                  22. - 23. 5. 2019

Požadavky novelizované normy ČSN EN ISO 14001:2016                                                              28. 5. 2019

Interní auditor EMS podle normy ČSN EN ISO 14001:2016                                                     28. - 29. 5. 2019

 

 

AKTUÁLNÍ NOVINKY:

 

DALŠÍ STÁLE AKTUÁLNÍ TÉMATA:

 

KOMPLETNÍ NABÍDKA:

 Katalog služeb 2019 (aktualizace 2.1. 2019) 

  Termíny otevřených kurzů 2019 (aktualizace 31.3. 2019)