Na této stránce Vás upozorňujeme na zajímavá aktuální témata z nabídky našich služeb.

AKTUÁLNÍ KURZY NA OBDOBÍ: ÚNOR 2023

 

Místo konání školení: penzion a konferenční centrum Šimanda, Praha Kyje

 

!!!!! NOVINKA: 8D - Řešení problému v 8 disciplínách                                                                   1. 2. 2023

!!!!! NOVINKA: „Příručka FMEA“ dle AIAG/VDA, 1. vydání (české z prosince 2019) (stručný výklad změn a 7-krokové metodiky)    2. 2. 2023

!!!!! NOVINKA: „Příručka FMEA“ dle AIAG/VDA, 1. vydání (české z prosince 2019) (výklad změn, nástrojů a aplikace metody FMEA)    3. 2. 2023

!!!!! NOVINKA: „Příručka FMEA“ dle AIAG/VDA, 1. vydání (české z prosince 2019), (stručný výklad změn a 7-krokové metodiky) + (výklad změn, nástrojů a aplikace metody FMEA)    2. - 3. 2. 2023

Požadavky normy ČSN ISO 45001 : 2018 na BOZP                                                                     8. 2. 2023

Interní auditor BOZP podle normy ČSN ISO 45001 : 2018                                                      7. - 8. 2. 2023

Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik dle ČSN ISO 45001 : 2018                                            9. 2. 2023

Požadavky normy ČSN ISO 45001 : 2018 na BOZP + Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik dle ČSN ISO 45001 :2018    8. - 9. 2. 2023

 Metrologie – systémové požadavky                                                                                              14. 2. 2023

!!!!! NOVINKA: VDA 5 – Procesy měření a zkoušení (3., přepracované vydání)                           15. 2. 2023 

!!!!! NOVINKA: PPAP:2006, 4. vydání / PPF: VDA 2, 6. přepracované vydání                              16. 2. 2023

Požadavky novelizované normy ČSN EN ISO 9001:2016                                                     21. - 22. 2. 2023

Požadavky novelizované normy ČSN EN ISO 9001:2016                                                             22. 2. 2023

Interní auditor (QMS) dle normy ČSN EN ISO 9001:2016                                                     21. - 23. 2. 2023

Interní auditor (QMS) dle normy ČSN EN ISO 9001:2016                                                     22. - 23. 2. 2023

Doškolení interních auditorů dle novely ČSN EN ISO 9001:2016                                          21. - 22. 2. 2023

Doškolení interních auditorů dle novely ČSN EN ISO 9001:2016                                                  22. 2. 2023

 

 
AKTUÁLNÍ NOVINKY:

 

DALŠÍ STÁLE AKTUÁLNÍ TÉMATA:

 

KOMPLETNÍ NABÍDKA:

 Katalog služeb 2023 (aktualizace 21.12. 2022) 

Termíny otevřených kurzů 2023 (aktualizace 21. 12. 2022)