Na této stránce Vás upozorňujeme na zajímavá aktuální témata z nabídky našich služeb.

AKTUÁLNÍ KURZY NA OBDOBÍ: ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2022

 

Místo konání školení: penzion a konferenční centrum Šimanda, Praha Kyje

Požadavky novelizované normy ČSN EN ISO 9001:2016                                                     7. -  8. 9. 2022

Požadavky novelizované normy ČSN EN ISO 9001:2016                                                            8. 9. 2022

Interní auditor (QMS) dle normy ČSN EN ISO 9001:2016                                                      7. - 9. 9. 2022

Interní auditor (QMS) dle normy ČSN EN ISO 9001:2016                                                      8. - 9. 9. 2022

Doškolení interních auditorů dle novely ČSN EN ISO 9001:2016                                           7. - 8. 9. 2022

Doškolení interních auditorů dle novely ČSN EN ISO 9001:2016                                                 8. 9. 2022

Metrologie – systémové požadavky                                                                                             15. 9. 2022

Metrologie – systémové požadavky + MSA – analýza systémů měření  podle QS 9000 (4. vydání)                     15. 9 2022 a 14. 10. 2022

Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018        16. 9. 2022 

APQP - projektové řízení                                                                                                                 20. 9. 2022

APQP - plán kontroly a řízení, související metodiky                                                                      21. 9. 2022

APQP - projektové řízení + APQP - plán kontroly a řízení, související metodiky                 20. - 21. 9. 2022

!!!!! NOVINKA: 8D - Řešení problému v 8 disciplínách                                                                        22. 9. 2022

KAIZEN                                                                                                                                                       23. 9. 2022

!!!!! NOVINKA: 8D - Řešení problému v 8 disciplínách + Kaizen                                           22. - 23. 9. 2022

 

 

ČSN EN ISO 19011:2019 – Management interních auditů                                                             5. 10. 2022

Audity u dodavatelů s využitím ČSN EN ISO 19011:2019                                                              6. 10. 2022

Řízení dokumentace                                                                                                                       7. 10. 2022

Požadavky novelizované normy ČSN EN ISO 14001:2016                                                          11. 10. 2022

Interní auditor EMS podle normy ČSN EN ISO 14001:2016                                                        11. - 12. 10. 2022

SPC – statistické řízení procesů podle QS-9000                                                                          13. 10. 2022

MSA – analýza systémů měření podle QS-9000, 4. vydání                                                          14. 10. 2022

SPC – statistické řízení procesů podle QS-9000 + MSA – analýza systémů měření podle QS-9000                            13. - 14. 10. 2022

Požadavky normy ČSN ISO 45001 : 2018 na BOZP                                                                     20. 10. 2022

Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik dle ČSN ISO 45001 : 2018                                            21. 10. 2022

Požadavky normy ČSN ISO 45001 : 2018 na BOZP + Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik dle ČSN ISO 45001 :2018    20. - 21. 10. 2022

 

 
AKTUÁLNÍ NOVINKY:

 

DALŠÍ STÁLE AKTUÁLNÍ TÉMATA:

 

KOMPLETNÍ NABÍDKA:

 Katalog služeb 2022 (aktualizace 14.3. 2022) 

Termíny otevřených kurzů 2022 (aktualizace 30. 4. 2022)