Na této stránce Vás upozorňujeme na zajímavá aktuální témata z nabídky našich služeb.

AKTUÁLNÍ KURZY NA OBDOBÍ: ÚNOR - BŘEZEN 2019

 

Místo konání školení: Praha 10, Strašnice, Nad Primaskou 292/45, PSČ 100 00

 

G-8D Report a metodika řešení problému                                                                                          20. 2. 2019

FMEA – analýza možností vzniku neshod, jejich příčin a následků                                                    21. 2. 2019

PPAP:2006, 4. vydání / PPF: VDA 2, 5. vydání                                                                                  22. 2. 2019

Požadavky novelizované normy ČSN EN ISO 9001:2016                                                          27. - 28. 2. 2019

Požadavky novelizované normy ČSN EN ISO 9001:2016                                                                  28. 2. 2019

Interní auditor (QMS) dle normy ČSN EN ISO 9001:2016                                                        27. 2. - 1. 3. 2019

Interní auditor (QMS) dle normy ČSN EN ISO 9001:2016                                                        28. 2. - 1. 3. 2019

Doškolení interních auditorů dle novely ČSN EN ISO 9001:2016                                              27. - 28. 2. 2019

Doškolení interních auditorů dle novely ČSN EN ISO 9001:2016                                                      28. 2. 2019

 

Management projektu – dle normy ČSN ISO 21500:2013                                                                    5. 3. 2019

Management projektu – metodiky a nástroje                                                                                        6. 3. 2019

Management projektu – dle normy ČSN ISO 21500:2013 + Management projektu – metodiky a nástroje          5. - 6. 3. 2019

!!!!! NOVINKA: Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018    7. 3. 2019

Řízení dokumentace                                                                                                                             8. 3. 2019

VDA 4 – FMEA produktu, FMEA procesu (2. vydání 2012)                                                                12. 3. 2019

!!!!! NOVINKA: Požadavky normy ČSN ISO 45001 na BOZP                                                             13. 3. 2019

!!!!! NOVINKA: Interní auditor BOZP podle normy ČSN ISO 45001                                           13. - 14. 3. 2019

!!!!! NOVINKA: Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik dle ČSN ISO 45001                                   15. 3. 2019

!!!!! NOVINKA: Porovnání normy IATF 16949:2016 s verzí ISO/TS 16949:2009                               19. 3. 2019

Metrologie – systémové požadavky                                                                                                   20. 3. 2019

Požadavky novelizované normy ČSN EN ISO 14001:2016                                                               21. 3. 2019

Interní auditor EMS podle normy ČSN EN ISO 14001:2016                                                      21. - 22. 3. 2019

 

AKTUÁLNÍ NOVINKY:

 

DALŠÍ STÁLE AKTUÁLNÍ TÉMATA:

 

KOMPLETNÍ NABÍDKA:

 Katalog služeb 2019 (aktualizace 2.1. 2019) 

  Termíny otevřených kurzů 2019 (aktualizace 2.10. 2018)