Na této stránce Vás upozorňujeme na zajímavá aktuální témata z nabídky našich služeb.

AKTUÁLNÍ KURZY NA OBDOBÍ: ÚNOR - BŘEZEN 2024

 

Místo konání školení: penzion a konferenční centrum Šimanda, Praha Kyje

!!!!! NOVINKA: VDA 5 – Procesy měření a zkoušení (3., přepracované vydání)                     19. 2. 2024

PPAP:2006, 4. vydání / PPF: VDA 2, 6. přepracované vydání                                                20. 2. 2024

Požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016                                                                     21. - 22. 2. 2024

Požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016                                                                             22. 2. 2024

Interní auditor (QMS) dle normy ČSN EN ISO 9001:2016                                               21. - 23. 2. 2024

Interní auditor (QMS) dle normy ČSN EN ISO 9001:2016                                               22. - 23. 2. 2024

Doškolení interních auditorů dle  ČSN EN ISO 9001:2016                                              21. - 22. 2. 2024

 

Doškolení interních auditorů dle ČSN EN ISO 9001:2016                                                        22. 2. 2024

 

Metrologie – systémové požadavky                                                                                           27 .2. 2024

Interní auditor BOZP podle normy ČSN ISO 45001 : 2018                                            29. 2. - 1. 3. 2024

Požadavky normy ČSN ISO 45001 : 2018 na BOZP                                                                 29. 2. 2024

 

Řízení dokumentace                                                                                                                  12. 3. 2024

APQP - projektové řízení                                                                                                            13. 3. 2024

APQP - plán kontroly a řízení, související metodiky                                                                   14. 3. 2024

APQP - projektové řízení + APQP - plán kontroly a řízení, související metodiky                13. - 14. 3. 2024

Požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2016                                                                              19. 3. 2024

Interní auditor EMS podle normy ČSN EN ISO 14001:2016                                              19. -  20. 3. 2024

Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018        21. 3. 2024

 

 

AKTUÁLNÍ NOVINKY:

 

DALŠÍ STÁLE AKTUÁLNÍ TÉMATA:

 

KOMPLETNÍ NABÍDKA:

 Katalog služeb 2024 (aktualizace 29.12. 2023) 

Termíny otevřených kurzů 2024 (aktualizace 7. 2. 2024)