GDPR - souhlas se zpracováním poskytnutých údajů

Souhlasím jako subjekt údajů s tím, aby společnost C.Q.M., spol. s r. o., se sídlem Krestova 1294/1, 70030 Ostrava, jako správce a zpracovatel údajů zpracovávala údaje uvedené v kontaktním formuláři pouze pro zasílání aktuálních nabídek služeb C.Q.M. e-mailovou poštou (maximálně dvakrát měsíčně) a pro poskytování služeb C.Q.M., jejichž rozsah je uveden na stránkách www.cqm-sro.cz. Údaje poskytuji dobrovolně, a to na dobu neurčitou.

Prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých zákonných práv na přístup ke svým osobním údajům, na opravu chyb a nepřesností, na výmaz a přenositelnost svých osobních údajů, možnost požadovat omezení zpracování a vznášet námitky proti zpracování, jakožto i možnosti tento souhlas kdykoliv odvolat.

 

Beru rovněž na vědomí, že odvoláním mého souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

Tato svá práva mohu vykonávat zasláním e-mailu na adresu cqm@email.cz nebo písemným zasláním na poštovní adresu, která je uvedena na stránkách www.cqm-sro.cz.