O nás

C.Q.M. od svého založení v závěru roku 1995 nabízí služby týkající se problematiky systémů managementu kvality (QMS), resp. systémů integrovaného managementu (IMS) - jejich definování, vytváření, udržování a zlepšování. Od počátku je nabídka založena na požadavcích mezinárodních norem, resp. jejich zákaznických modifikacích.

 

Základní koncepce služeb vychází již od roku 1995 z tzv. „kritických míst“ (jedná se o interpretaci jednotlivých požadavků tehdy platných norem ISO řady 9000:1994, která byla již tehdy založena na procesním pojetí), přičemž je kladen důraz na vzájemnou provázanost základní trojice služeb C.Q.M.:

 

  • Vzdělávání
  • Konzultace a poradenství
  • Softwarová podpora

 

Novela norem ČSN EN ISO řady 9000:2001 plně potvrdila a podpořila přístup C.Q.M. k výkladu a aplikování systémů řízení kvality, který je založen na procesním principu a na důrazu na práci s informacemi (s využitím vhodných statistických metod a SW podpory).

 

V současné době se nabídka C.Q.M. orientuje především na problematiku integrovaného managementu (IMS), což bývá obvykle chápáno jen jako snaha o propojení požadavků 3 norem: ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.

V pojetí C.Q.M. je však integrovaný management chápán mnohem komplexněji - jako nástroj pro naplnění požadavků všech zainteresovaných stran, tj. nejen zákazníka, ale i vlastníka, spolupracovníků, dodavatelů a samozřejmě zákonů a souvisejících regulačních předpisů. Důraz je přitom kladen na schopnost organizace včas identifikovat potřebu změny a umět se s touto potřebou efektivně vypořádat. Neméně důležitý je důraz na význam prevence, projevující se především v požadavku na praktickou a efektivní realizaci analýzy nebezpečí a s tím spojených rizik (např. FMEA, HACCP, HAZOP, ISO 45001 a další modifikace této analýzy).