Softwarová podpora pro systémy řízení

C.Q.M. od svého založení v závěru roku 1995 nabízí svým zákazníkům nejen vzdělávací, konzultační a poradenské služby týkající se problematiky systémů managementu kvality (QMS), resp. integrovaného managementu (IMS), nýbrž i softwarovou podporu doporučovaných systémových procesů.

 

Právě "dotažení" dokumentovaných procesů do formy funkčních a datových analýz pokládá C.Q.M. za záruku realizovatelnosti těchto procesů v praxi. Z praxe je totiž známo, že není až takovým problémem daný proces definovat a dokumentovat - problémem však zůstává chovat se v praxi dle definovaných pravidel daného procesu, resp. proces na základě změněných požadavků zainteresovaných stran řídit (tj. neustále měnit).

V současné době se proto C.Q.M. soustředí především na stále aktuální a problémové aktivity, a to:

  • řízení veškeré firemní dokumentace (včetně externí)  Doku mentPRO 

  • problematika interních auditů a práce jejich výsledky  A-ZPRO 

  • procesy neustálého zlepšování (management změny) A-ZPRO