Softwarová podpora pro systémy řízení

C.Q.M. od svého založení v závěru roku 1995 nabízí svým zákazníkům nejen vzdělávací, konzultační a poradenské služby týkající se problematiky systémů managementu kvality (QMS), resp. integrovaného managementu (IMS), nýbrž i softwarovou podporu doporučovaných systémových procesů.

 

Právě "dotažení" dokumentovaných procesů do formy funkčních a datových analýz pokládá C.Q.M. za záruku realizovatelnosti těchto procesů v praxi. Z praxe je totiž známo, že není až takovým problémem daný proces definovat a dokumentovat - problémem však zůstává chovat se v praxi dle definovaných pravidel daného procesu, resp. proces na základě změněných požadavků zainteresovaných stran řídit (tj. neustále měnit).

V současné době  proto C.Q.M. nabízí SW podporu:

  • řízení veškeré firemní dokumentace (včetně externí)  Doku mentPRO

 

Tuto SW podporu lze využít k několika účelům:

  • Jako ukázku cílů a smyslu firemní dokumentace – SW podpora může generovat cca 100 různých výstupních sestav
  • Jako nástroj pro realizaci vstupní analýzy stavu firemní dokumentace
  • Jako funkční a datová analýza pro tvorbu SW podpory v daném firemním informačním systému
  • Jako nástroj pro řízení firemní dokumentace (včetně externí)