Nabízené služby C.Q.M. se soustředí na oblast vzdělávání a s tím souvisejícího poradenství.

 

S oubory ke stažení:

  Katalog služeb 2024 (aktualizace 29.12. 2023)     

Termíny otevřených kurzů 2024 (aktualizace 23. 4. 2024)

 

Vzdělávání

Těžiště kurzů a pracovních seminářů, které C.Q.M. poskytuje, spočívá v realizaci přímo v zákaznických firmách. Předností tohoto pojetí je skutečnost, že C.Q.M. přizpůsobuje jejich obsah i rozsah konkrétním potřebám zákaznické firmy. Tím je zajištěn diferencovaný přítok informací, které mohou být velmi rychle a efektivně využity při realizaci jednotlivých firemních činností a procesů.

 

C.Q.M. pořádá rovněž semináře pro veřejnost, které bývají monotématicky zaměřeny na právě aktuální problémy a novinky z oblasti systémů integrovaného managementu dle mezinárodních standardů. Informace o připravovaných seminářích jsou uvedeny v sekci Otevřené kurzy.

 

 

Poradenství a konzultace

C.Q.M. od svého založení v závěru roku 1995 nabízí svým zákazníkům konzultační a poradenské služby týkající se problematiky systémů integrovaného managementu - jejich definování, vytváření, udržování a zlepšování.

Při poskytování konzultačních a poradenských služeb vychází C.Q.M. nejen z teoretických znalostí, ale především z mnohaletých praktických zkušeností, získaných z působení v mnoha zákaznických firmách.

 

V případě Vašeho zájmu, jsme schopni zajistit tlumočení do českého znakového jazyka.