Soft skills a co dál...

V posledních desetiletích absolvovaly mnohé organizace v České republice nejrůznější školení z oblasti měkkých manažerských dovedností, tzv. „soft-skills“. V některých z těchto organizací se však nedaří efektivně aplikovat získané poznatky v praxi. Jedním z důvodů může být fakt, že takto získané poznatky jsou vnímány izolovaně, tj. bez vazby na konkrétní prostředí dané organizace, především na dělbu práce (organizační strukturu), na konkrétní systémy řízení a s tím spojené informační systémy (datové toky).

 

C.Q.M. proto nabízí doplnění a propojení těchto „soft-skills“  informacemi a školeními z oblasti tzv. „tvrdých dat“. Jedná se především o problematiku řízení organizace na procesním principu, o organizační a kvalifikační zabezpečení týmové práce, o metodiku řešení problémů pomocí týmů a o nástroje zpracování dat (hlavně grafické nástroje pro práci v týmu a další osvědčené metody a techniky).

 

Této nabídce propojení „měkkých dovedností a tvrdých dat“ odpovídají např. následující školení:

 

 

Uvedená školení realizuje C.Q.M. jak ve formě otevřených školení, tak ve formě školení in-house.