Specifikace

Softwarová podpora - modul A-ZPRO

Modul A-ZPRO podporuje procesy spojené s interními audity (plánování, příprava a realizace). Dále tento modul umožňuje definovat neshody a sledovat práci s nápravnými opatření, včetně stanovení jejich efektivnosti a účinnosti. Pomocný modul AUDITOR umožňuje vkládat data o interních auditech přímo na pracovištích jednotlivých auditorů.

Modul A-ZPRO podporuje i činnosti spojené s procesy neustálého zlepšování,tj. definování problémů a jejich řešení formou nápravných, preventivních a následných opatření.

Tato softwarová podpora zohledňuje vazby na firemní procesy a je plně v souladu s požadavky mezinárodních standardů, které jsou v současné době běžně užívané a vyžadované při řízení firmy.

Hlavní přednosti modulu A-ZPRO

 • plánování a realizace interních auditů ve vazbě na firemní procesy
 • definování neshod ve vazbě na firemní procesy
 • týmové řešení neshod 8-krokovým postupem, protokol o řešení neshody
 • práce s preventivními a následnými opatřeními
 • generování podkladů pro přezkoumání QMS vrcholovým vedením

Řešení pro malé a střední firmy

Aplikace modulu A-ZPRO umožňuje v podstatě okamžité vyřešení 3 velmi častých problémů:

 • CO je třeba změnit - tj. analýza stávajícího stavu vzhledem k požadavkům norem
 • JAK provést změny - tj. definování firemních procesů, včetně vazeb mezi nimi
 • ČÍM realizovat změny - tj. SW podpora je efektivním nástrojem pro řízeni změn pomocí interních auditů a procesu neustálého zlepšování

Další možnosti modulu A-ZPRO

Modul přejímá z předchozích verzí, které jsou distribuovány již od roku 1999, podporu veškerých standardních činností požadovaných při řízení interních auditů a při práci s nápravnými a preventivními opatřeními. Patří k nim především:

 • plánování interních auditů, tvorba programu auditů na kalendářní rok
 • příprava a realizace interního auditu
 • strukturovaná definice neshod
 • informace o řešení neshod
 • informace o efektivnosti nápravných, preventivních a následných opatření
 • informace o řešitelských týmech

Modul A-ZPRO je koncipován jako jednouživatelská aplikace v prostředí Microsoft Windows. K tomuto modulu lze však dodat i multilicenci modulu VIEW, která umožňuje prohlížení a tisk dat na libovolném počtu pracovišť.

Cena licence k užívání modulu A-ZPRO je smluvní a závisí na velikosti zákaznické firmy a na počtu zakoupených licencí.

Pokud Vás tato nabídka zaujala, využijte možnosti napsat nám prostřednictvím našich kontaktních údajů a my Vám zašleme návrh smlouvy dle Vašich konkrétních požadavků, resp. dohodneme s Vámi možnost předvedení našeho SW produktu