ADR a nakládání s nebezpečnými látkami a předměty - školení formou in-house

 

Rozsah: 1 den

 

Cíl:

Jak správně řídit rizika při skladování, dopravě a manipulaci s látkami ADR a jinými nebezpečnými látkami?

Připravte si včas správné scénáře pro řešení havarijních situací a vyhněte se zbytečným ztrátám.

Znáte všechny legislativní požadavky související s problematikou skladování a přepravy nebezpečných věcí? Tento kurz Vám pomůže najít odpovědi na praktické problémy vztahující se k dané problematice.

 

Obsah:

  • Klasifikace nebezpečných látek a předmětů
  • Podmínky správné manipulace při nakládce a vykládce
  • Havarijní připravenost
  • Legislativní požadavky (ADR, zákon o vodách, zákon o odpadech, požární ochrana)
  • Novinky v ADR

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

 

Přihlášení na kurz: