!!!!! NOVINKA: Audit procesu podle VDA 6.3 (4. přepracované vydání) - školení formou in- house

Rozsah: 1 den

 

Určeno pro:

Kurz je určen pro interní auditory systému managementu kvality a především pro všechny vedoucí pracovníky, kteří odpovídají za přijetí a realizace nápravných opatření

 

Cíl:

Objasnění a zopakování základních pojmů potřebných k pochopení procesního pojetí a výklad požadavků příručky VDA 6.3 (4. přepracované vydání). Objasnění základních změn ve 4. vydání. Diskuze praktických zkušeností účastníků, dotazy účastníků..

 

Obsah:

 • Zopakování základních pojmů k procesnímu pojetí
 • Struktura a obsah příručky VDA 6.3 (4. přepracované vydání)
 • Změny oproti 3. vydání
 • Požadavky na auditory, proces auditování
 • Potenciální analýza
 • Hodnocení a prezentace výsledků, Katalog otázek
 • Diskuze a dotazy účastníků, praktické zkušenosti

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu

 

Poznámka 1:

Kurz nenahrazuje základní školení interních auditorů. Zájemci o tento kurz by rovněž měli zvážit, zda jim není smluvními podmínkami ze strany zákazníka omezen výběr vzdělávací společnosti. Bližší informace jsou uvedeny ve vyjádření občanského sdružení ČSJ

 

Poznámka 2:

Vzhledem ke konkretizaci požadavků na kvalifikaci auditorů, lze k naplnění těchto požadavků doporučit absolvování např. následujících kurzů:

 • Požadavky novelizované normy ČSN EN ISO 9001:2016
 • Řešení rizik a příležitostí dle ČSN EN ISO 9001:2016, kapitola 6.1
 • Management změn dle ČSN EN ISO 9001:2016, kap. 6.3 + kap. 10
 • Doškolení interních auditorů dle novely ČSN EN ISO 9001:2016
 • ČSN EN ISO 19011:2019 – Management interních auditů
 • Audity u dodavatelů s využitím ČSN EN ISO 19011:2019
 • VDA 4 – Zajišťování kvality v oblasti procesů
 • VDA 4 – FMEA produktu, FMEA procesu
 • Porovnání normy IATF 16949:2016 s verzí ISO/TS 16949:2009
 • PPAP:2006, 4. vydání / PPF – VDA 2, 6. vydání
 • SPC – statistické řízení procesů
 • 8D - Řešení problému v 8 disciplínách
 • „Příručka FMEA“ dle AIAG/VDA, 1. vydání (české z prosince 2019)