Audity u dodavatelů s využitím ČSN EN ISO 19011:2019

 

Lokalita: Praha

Termíny: 3. 10. 2024

Cena: 3 200,- Kč (bez DPH)

Rozsah: 1 den

 

Určeno pro:

 

Kurz je určen pro interní auditory systému managementu kvality (dle požadavků systémové normy ČSN EN ISO 9001, resp. ČSN EN ISO 14001, resp. ČSN ISO 45001 či analogických systémových norem).

 

Cíl:

Objasnění a zopakování základních pojmů potřebných k pochopení procesního pojetí a výklad požadavků systémové normy ČSN EN ISO 9001 a metodických doporučení uvedených v novelizované normě ČSN EN ISO 19011:2019.

Zopakování základních principů auditů, tj. příprava, realizace, identifikace a definování neshod a vyhodnocení efektivnosti a
účinnosti přijatých nápravných opatření. Realizace auditu u dodavatele. Diskuze praktických zkušeností účastníků, dotazy účastníků.

Obsah:

 • Základní pojmy systému řízení
 • Kvalita, řízení, neshoda, proces, efektivnost, účinnost, zlepšování
 • Základní principy auditu u dodavatele, odlišnosti od interního auditu
 • Audit prováděný u dodavatele s využitím ČSN EN ISO 19011:2019
 • Smluvní ujednání
 • Příprava a realizace auditu, práce s výsledky auditu
 • Procesní přístup (aplikovatelnost u dodavatele)
 • Atributy řízeného procesu
 • Vazby mezi procesy, mapa procesů
 • Definice požadavků
 • Definice neshody
 • Zpráva z auditu
 • Práce s nápravnými opatřeními (požadavky na dodavatele)
 • Proces zlepšování
 • Efektivnost a účinnost nápravných opatření

 

Účastníci, kteří úspěšné absolvují závěrečný test, obdrží osvědčení.

 

Přihlášení na kurz: