Definování a řízení procesů

Definování a řízení procesů

Třebaže normy ČSN EN ISO řady 9000:2001 platí od roku 2001, činí požadavek na procesní pojetí většině firem velké potíže. Velmi často se proto s tímto požadavkem "vypořádaly" tak, že do své stávající dokumentace doplnily několik módních slov typu "proces", "zlepšování", "efektivnost" apod. Případně svou dokumentaci doplnily několika více-méně nejasnými obrázky, které se skládají z obdélníčků a šipek a údajně dokumentují procesní pojetí.

Jedním z důvodů tohoto stavu může být skutečnost, že si firmy neodpověděly na několik zdánlivě triviálních otázek, např.:

  • Co je to proces?
  • Jak proces definovat a dokumentovat a co jsou základní atributy procesu?
  • Co jsou vazby mezi procesy a jak je identifikovat a dokumentovat?
  • Jak procesy řídit a neustále zlepšovat?
  • Proč akceptovat procesní přístup a co tento přístup firmě přináší?

C.Q.M. proto nabízí svým zákazníkům následující soubor služeb, které nejen odpovídají na výše uvedené otázky, ale především v praxi dokazují, že procesní přístup (při zvolení vhodných realizačních nástrojů jako jsou vývojové diagramy a SW podpora) je velmi efektivním nástrojem řízení, který vede ke snižování ztrát a zvyšování konkurenceschopnosti:

  • Školení pro vedoucí pracovníky
  • Příprava interních auditorů
  • Konzultační a poradenská činnost
  • Softwarová podpora