Specifikace

Softwarová podpora - modul DOKUMENTPRO

Tato softwarová podpora pro správu a řízení firemní dokumentace s vazbou na firemní procesy je plně v souladu s požadavky mezinárodních standardů, které jsou v současné době běžně užívané a vyžadované při řízení firmy.

Hlavní přednosti modulu DOKUMENTPRO

  • definování a grafické znázornění firemních procesů a vazeb mezi nimi
  • identifikace informačních toků mezi procesy
  • identifikace procesů na hranicích QMS (rozhraní se zákazníky a dodavateli)
  • správa firemní i externí dokumentace ve vazbě na firemní procesy
  • sledování integrity systému řízení a identifikace jejího porušení
  • okamžité zpřístupnění dokumentů v elektronické podobě

Řešení pro malé a stře dní firmy

Aplikace modulu DOKUMENTPRO umožňuje v podstatě okamžité vyřešení 3 velmi častých problémů:

  • CO je třeba změnit - tj. analýza stávajícího stavu vzhledem k požadavkům norem
  • JAK provést změny - tj. definování firemních procesů, včetně vazeb mezi nimi
  • ČÍM realizovat změny - tj. SW podpora je efektivním nástrojem pro řízení změn veškeré firemní i externí dokumentace

Další možnosti modulu DOKUMENTPRO

Modul přejímá z předchozích verzí, které jsou distribuovány již od roku 1997, podporu veškerých standardních činností požadovaných při řízení firemní dokumentace. Patří k nim především:

  • rozčlenění firemní i externí dokumentace dle typu (instrukce, záznam, plán)
  • identifikace stavu právě platné dokumentace pro dané pracovní místo
  • historie daného dokumentu
  • řízení externích dokumentů
  • řízení záznamů a plánů
  • řízení příkazů ředitele
  • identifikace rozpracovanosti firemní dokumentace
  • přehled o odpovědných pracovních místech za řízení dokumentace, včetně externí

Modul DOKUMENTPRO je koncipován jako jednouživatelská aplikace v prostředí Microsoft Windows. K tomuto modulu lze však dodat i multilicenci modulu VIEW, která umožňuje prohlížení a tisk dat na libovolném počtu pracovišť.

Cena licence k užívání modulu DOKUMENTPRO je smluvní a závisí na velikosti zákaznické firmy a na počtu zakoupených licencí.

Pokud Vás tato nabídka zaujala, využijte možnosti napsat nám prostřednictvím našich kontaktních údajů a my Vám zašleme návrh smlouvy dle Vašich konkrétních požadavků, resp. dohodneme s Vámi možnost předvedení našeho SW produktu