Elektronické podpisy na PDF dokumentech - školení formou in-house

Rozsah: 1 den prezenční část, distanční část formou e-learningu

 

Určeno pro:

Kurz je určen pro všechny, kteří pracují s elektronickými dokumenty ve formátu PDF a potřebují je sami podepisovat nebo ověřovat platnost podpisů na již podepsaných dokumentech.

 

Cíl:

Práce s elektronickými podpisy, značkami a razítky na PDF dokumentech, pomocí programů od společnosti Adobe (Acrobat a Reader). Vysvětlení různých druhů podpisů, se kterými se lze setkat na PDF dokumetnech, i způsoby jejich vytváření a ověřování, včetně otázek tzv. digitální kontinuity (faktoru času, resp. možnosti ověření po delší době). Problematika správného nastavení programů Acrobat a Reader pro korektní práci s elektronickými podpisy.

V rámci distanční části, realizované formou e-learningu, si účastníci mohou získané znalosti dále prohloubit a prakticky procvičit na konkrétních příkladech s podrobnými návody.

.

Obsah:

  • Druhy elektronických podpisů na PDF dokumentech

  • Co je potřeba vědět o elektronických podpisech?

  • Elektronické podpisy s možností dlouhodobého ověření

  • Nastavení Adobe Reader a Acrobatu pro ověřování

  • Nastavení Adobe Reader a Acrobatu pro podepisování

  • Pokyny pro distanční část kurzu  

 

Lektor kurzu:  RNDr. Ing. Jiří Peterka

 

Přihlášení na kurz: