FMEA – analýza možností vzniku neshod, jejich příčin a následků

Lokalita: Praha

Termíny: 20. 2. 2020; 8. 4. 2020; 9. 10. 2020

Cena: 3 200,- Kč (bez DPH)

Rozsah: 1 den

 

Určeno pro:

Aplikace metody FMEA zasahuje do všech aktivit organizace – nikoliv jen do předrealizačních etap, tj. konstrukce a přípravy výroby (jak se často mylně traduje). Kurz je proto určen nejen pro manažery kvality a specialisty předrealizačních etap, ale především pro všechny vedoucí pracovníky a členy řešitelských týmů napříč všemi aktivitami organizace.

 

Cíl:

Výklad FMEA konstrukce i FMEA procesu dle metodiky referenční příručky QS–9000, 4. vydání, resp. částečně dle příručky VDA 4. Během výkladu bude kladen důraz i na objasnění principů týmové práce a metodiky řešení problému.

 

Obsah:

  • Základní pojmy nutné k pochopení cílů FMEA
  • Podmínky pro efektivní realizaci FMEA
  • Metodika FMEA (včetně používaného formuláře)
  • Model DAMUK© dle VDA 4 (základní přehled)
  • Odhady pravděpodobnosti výskytu, závažnosti a detekovatelnosti možných neshod
  • Stanovení rizika a priorit řešení možných neshod
  • Práce s nápravnými opatřeními – management změny
  • Principy a nástroje týmové práce

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

 

Přihlášení na kurz: