!!!!! NOVINKA: „Příručka FMEA“ dle AIAG/VDA, 1. vydání (české z prosince 2019) (stručný výklad změn a 7-krokové metodiky)

Lokalita: Praha

Termíny:  4. 6. 2024; 19. 9. 2024; 5. 11. 2024

Cena: 3 200,- Kč (bez DPH)

Rozsah: 1 den

 

Určeno pro:

Aplikace metody FMEA zasahuje do všech aktivit organizace – nikoliv jen do předrealizačních etap, tj. konstrukce a přípravy výroby (jak se často mylně traduje). Kurz je proto určen nejen pro manažery kvality a specialisty předrealizačních etap, ale především pro všechny vedoucí pracovníky a členy řešitelských týmů FMEA napříč všemi aktivitami organizace.

Cíl:

Výklad nové a zcela přepracované „Příručky FMEA“. Během výkladu bude kladen důraz na objasnění 7-krokové metodiky FMEA a na nově definovaného parametr „priorita opatření“.

 

Na tento kurz navazuje kurz „Přiručka FMEA“ dle AIAG/VDA – výklad změn, nástrojů a aplikace FMEA., tj. druhá část výkladu.

 

Obsah:

  • Základní pojmy nutné k pochopení cílů FMEA
  • Hlavní změny v „Příručce FMEA“ dle AIAG/VDA, 1. vydání 2019
  • Podmínky pro efektivní realizaci FMEA
  • 7- kroková metodika FMEA
  • FMEA návrhu produktu (FMEA-D)
  • FMEA procesu (FMEA-P)
  • Doplňková FMEA monitorování a odezvy systému (FMEA-MSR)
  • Stručný přehled příloh

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

 

Přihlášení na kurz: