!!!!! NOVINKA: 8D - Řešení problému v 8 disciplínách

Lokalita: Praha

Termíny: 10. 9. 2024; 4. 12. 2024

Cena: 3 200,- Kč (bez DPH)

Rozsah: 1 den

 

Zcela přepracované vydání této metodiky (1. vydání, listopad 2018 – česky srpen 2020) představuje sjednocení přístupů dle AIAG a VDA

Určeno pro:

Kurz je určen nejen pro manažery kvality a členy řešitelských týmů, ale i pro všechny vedoucí pracovníky, kteří odpovídají za řízení a neustálé zlepšování všech procesů organizace.

 

Upozornění: Je potřebné, aby účastníci měli s sebou tuto příručku v českém vydání.

 

Cíl:

Kurz podrobně vysvětluje jednotlivé tzv. „disciplíny“ 8–krokového postupu řešení problému (nejen reklamace, ale i interní vada, neshoda).  Důraz je kladen především na problematiku týmové práce, zpracování informací, identifikaci příčin problému a na práci s nápravnými opatřeními.

Obsah:

  • Základní pojmy související s metodikou řešení problému dle 8D
  • Přehled základních změn
  • Výklad jednotlivých disciplín
  • Základní principy a techniky týmové práce
  • Využití statistických (grafických) metod při zpracování a analýze dat
  • Standardizace změny
  • Základy analýzy rizik

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

 

Přihlášení na kurz: