G-8D Report a metodika řešení problému

Lokalita: Praha

Termíny: 24. 9. 2020; 1. 12. 2020

Cena: 3 200,- Kč (bez DPH)

Rozsah: 1 den

 

Určeno pro:

Kurz je určen nejen pro manažery kvality a členy řešitelských týmů, ale i pro všechny vedoucí pracovníky, kteří odpovídají za řízení a neustálé zlepšování všech procesů organizace.

 

Cíl:

Kurz podrobně vysvětluje jednotlivé kroky 8 – bodového postupu řešení problému (nejen reklamace, ale i interní vada, neshoda).  Důraz je kladen především na problematiku týmové práce, identifikaci příčin problému a na práci s nápravnými opatřeními.

 

Obsah:

  • Základní pojmy související s metodikou řešení problému
  • Podrobný výklad formuláře G-8D Report
  • Výklad jednotlivých kroků (včetně praktických příkladů)
  • Základní principy a techniky týmové práce
  • Využití statistických (grafických) metod při pracování a analýze dat
  • Přehled a ukázky vhodných technik zpracování dat

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

 

Přihlášení na kurz: