Global Standard for Food Safety, (BRC Food) - školení formou in-house

 

Rozsah: 1 den

 

Cíl:

Informace o základních požadavcích BRC,návod na implementaci požadavků do vlastních systémů managementu bezpečnosti potravin, přehled o požadavcích na audity prováděné nezávislou certifikační organizací nebo maloobchodními řetězci.

 

Obsah:

  • Seznámení s požadavky standardu obchodních řetězců, specifické požadavky.
  • Požadavky na dokumentaci, osobní a provozní hygienu, ochranu produktu, stav strojního a zařízení budov.
  • Vztah k legislativním požadavkům – přehled potravinové legislativy ČR a EU. Diskuse, aplikovatelnost prvků v různých oborech potravinářské výroby.
  • Průběh certifikačních auditů/hodnocení.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

 

Přihlášení na kurz: