HAZOP – studie nebezpečí a provozuschopnosti - školení formou in-house

 

Rozsah: 1 den

 

Určeno pro:

Kurz je určen nejen pro manažery systému managementu kvality a členy řešitelských týmů, ale i pro všechny vedoucí pracovníky, kteří odpovídají za řízení a naplňování požadavků na provozuschopnost výrobního zařízení v oblasti prevence.

 

Cíl:

Objasnění metodiky identifikace nebezpečí a hodnocení rizik pro oblast provozuschopnosti výrobního zařízení. Důraz je kladen na týmovou práci a začlenění této problematiky do celkového řízení organizace (především ve vazbě na stanovení přijatelného rizika managementem).

 

Obsah:

  • Základní pojmy a význam prevence, zákon č. 224/2015 Sb.
  • Zákaznické (smluvní) požadavky (ČSN IEC 61882:2016, metoda FMEA)
  • Metodika identifikace nebezpečí a hodnocení rizik
  • Principy týmové práce
  • Techniky stanovení míry rizika
  • Stanovení přijatelného rizika managementem, práce s preventivními opatřeními
  • Efektivnost a účinnost přijatých preventivních opatření, standardizace změny

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

 

Přihlášení na kurz: