Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik dle ČSN ISO 45001 : 2018

Lokalita: Praha

Termíny: 24. 10. 2024

Cena: 3 200,- Kč (bez DPH)

Rozsah: 1 den

 

Určeno pro:

Kurz je určen nejen pro manažery systému managementu BOZP a členy řešitelských týmů, ale i pro všechny vedoucí pracovníky, kteří odpovídají za řízení a naplňování požadavků na BOZP v oblasti prevence a za stanovení tzv. „přijatelného rizika“.

 

Cíl:

Objasnění metodiky identifikace nebezpečí a hodnocení rizik pro oblast BOZP. Důraz je kladen a týmovou práci a začlenění této problematiky do celkového řízení organizace (především ve vazbě na stanovení přijatelného rizika managementem).

 

Obsah:

  • Základní pojmy a význam prevence
  • Metodika identifikace nebezpečí a hodnocení rizik
  • Principy týmové práce
  • Techniky stanovení míry rizika
  • Stanovení přijatelného rizika managementem
  • Práce s preventivními opatřeními
  • Efektivnost a účinnost přijatých preventivních opatření
  • Standardizace změny

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

 

Přihlášení na kurz: