Interní auditor systému integrovaného managementu (IMS) - školení formou in-house

 

Rozsah: 1 + 4 dny

 

Určeno pro:

Kurz je určen pro interní auditory systému integrovaného managementu na základě 3 systémových norem (QMS+EMS+BOZP), resp. i pro libovolnou kombinaci jen 2 norem, tj. QMS+EMS, resp. QMS+BOZP, resp. EMS+BOZP.

 

Cíl:

Objasnění pojmu „integrovaný management“ a jednotný výklad požadavků tří systémových norem: ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN ISO 45001. Pozornost je věnována především normě ČSN EN ISO 9001 jako systémové základně integrovaného managementu. Dále je kladen velký důraz na objasnění vzájemné souvislosti této normy s normami ČSN EN ISO 14001 a ČSN ISO 45001.

 

Výklad základních principů interních auditů dle normy ČSN EN ISO 19011, tj. příprava, realizace, identifikace a definování neshod a vyhodnocení efektivnosti a účinnosti přijatých nápravných opatření.

 

Vzhledem k současné velké formální i věcné podobnosti norem ČSN EN ISO 14001 a ČSN ISO 45001 je tento kurz vhodný i pro ty zájemce, kteří mají zájem pouze o integraci dvou norem, tj. ČSN EN ISO 9001 + ČSN EN ISO 14001, resp. ČSN EN ISO 9001 + ČSN ISO 45001, resp. ČSN ISO 45001 + ČSN EN ISO 14001

 

Obsah:

Obsah lze naplnit absolvováním libovolného kurzu interního auditora a doplněním kurzy, které se týkají požadavků zbývajících systémových norem:

Např.

  • Interní auditor QMS podle normy ČSN EN ISO 9001:2016 (1+2 dny)
  • Požadavky novelizované normy ČSN EN ISO 14001:2016 (1 den)
  • Požadavky normy ČSN ISO 45001 na BOZP (1 den)

 

Účastníci, kteří úspěšné absolvují jednotlivé závěrečné testy, obdrží navíc osvědčení auditora integrovaného managementu.

 

Přihlášení na kurz: