Interní auditor BOZP podle normy ČSN ISO 45001 : 2018

Lokalita: Praha

Termíny: 19. - 20. 4. 2023; 30. - 31. 5. 2023; 24. - 25. 10. 2023

Cena: 6 200,- Kč (bez DPH)

Rozsah: 2 dny

 

Určeno pro:

Kurz je určen pro interní auditory systému BOZP podle požadavků systémové normy ČSN ISO 45001.

 

Cíl:

Objasnění požadavků systémové normy ČSN ISO 45001 jako nutné součásti řízení organizace. Proto je věnována velká pozornost i souvislosti této normy s jinými systémovými normami (především ČSN EN ISO řady 9000 a ČSN EN ISO 14001). Součástí kurzu je samozřejmě i metodika a zásady realizace interních auditů.

 

Obsah:

  • Základní pojmy řízení
  • Přehled požadavků a struktury normy ČSN ISO 45001
  • Souvislost normy ČSN ISO 45001 s jinými systémovými normami
  • Požadavky normy ČSN ISO 45001 jako součást řízení organizace 
  • Výklad požadavků normy ČSN ISO 45001 
  • Význam, cíl a způsob realizace interních auditů 
  • Požadavky na interního auditora, plánování a realizace interních auditů
  • Práce s výsledky interních auditů, efektivnost a účinnost nápravných opatření 

 

Účastníci, kteří úspěšné absolvují závěrečný test, obdrží osvědčení.

 

Přihlášení na kurz: