Interní auditor mezinárodních standardů „BRC Food“ a „IFS Food“ - školení formou in-house

 

Rozsah: 2 dny

 

Cíl:

Povědomí o jednotlivých požadavcích norem, vysvětlení sporných a diskutabilních bodů, návod implementace požadavků do vlastních systémů řízení bezpečnosti potravin, připravenost na audity prováděné nezávislou certifikační organizací nebo maloobchodními řetězci.

 

Obsah:

  • Stručný přehled principů obou norem.
  • Přehled základních rozdílů v požadavcích obou norem.
  • Výklad jednotlivých požadavků s důrazem na sporné body.
  • Diskuse, aplikovatelnost prvků v různých oborech potravinářské výroby.
  • Plánování a provádění auditu.
  • Případová studie, diskuse.

 

Účastníci, kteří úspěšné absolvují závěrečný test, obdrží osvědčení.

 

Přihlášení na kurz: