Interní auditor systému FSMS podle ČSN EN ISO 22000:2019 - školení formou in - house

Rozsah: 2 dny

 

Určeno pro:

Kurz je určen pro interní auditory systému managementu bezpečnosti potravin (FSMS) podle požadavků normy ČSN EN ISO 22000:2019.

 

Cíl:

Objasnění základních pojmů potřebných k pochopení procesního pojetí a výklad požadavků systémové normy ČSN EN ISO 22000 a ČSN EN ISO 19011. Výklad základních principů interních auditů, tj. příprava, realizace, identifikace a definování neshod, vyhodnocení efektivnosti a účinnosti přijatých nápravných opatření.

 

Obsah:

 • Objasnění základních pojmů k procesnímu pojetí
 • Struktura a obsah normy ČSN EN ISO 22000 : 2019
 • Stručný výklad požadavků normy ČSN EN ISO 22000 : 2019 s důrazem na:
 • Problematika plánování a řízení provozu
 • Programy nezbytných předpokladů (PNP)
 • Připravenost a reakce na nepředvídanou událost
 • Řízení nebezpečí
 • Význam, cíl a způsob realizace interních auditů
 • Novela normy ČSN EN ISO 19011:2019 – silné a slabé stránky
 • Požadavky na interního auditora 
 • Plánování a realizace interních auditů 
 • Práce s výsledky interních auditů 
 • Efektivnost a účinnost nápravných opatření
 
 
Účastníci, kteří úspěšné absolvují závěrečný test, obdrží osvědčení.
 

 

Přihlášení na kurz: