Interní auditor systému FSMS podle ČSN EN ISO 22000 - školení formou in-house

Rozsah: 2 dny

 

Určeno pro:

Kurz je určen pro interní auditory systému managementu bezpečnosti potravin (FSMS) podle požadavků normy ČSN EN ISO 22000.

 

Cíl:

Objasnění základních pojmů potřebných k pochopení procesního pojetí a výklad požadavků systémové normy ČSN EN ISO 22000 a ČSN EN ISO 19011. Výklad základních principů interních auditů, tj. příprava, realizace, identifikace a definování neshod, vyhodnocení efektivnosti a účinnosti přijatých nápravných opatření.

 

Obsah:

  • Objasnění základních pojmů k procesnímu pojetí
  • Struktura a obsah normy ČSN EN ISO 22000, výklad požadavků této normy 
  • Novela normy ČSN EN ISO 19011:2019 – silné a slabé stránky 
  • Význam, cíl a způsob realizace interních auditů
  • Požadavky na interního auditora 
  • Plánování a realizace interních auditů 
  • Práce s výsledky interních auditů 
  • Efektivnost a účinnost nápravných opatření

 

Účastníci, kteří úspěšné absolvují závěrečný test, obdrží osvědčení.

 

Přihlášení na kurz: