Interní auditor EMS podle normy ČSN EN ISO 14001:2016

Lokalita: Praha

Termíny: 10. - 11. 7. 2024; 8. -  9. 10. 2024; 11. - 12. 12. 2024

Cena: 6 200,- Kč (bez DPH)

Rozsah: 2 dny

 

Určeno pro:

Kurz je určen pro interní auditory systému managementu životního prostředí (EMS) podle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2016.

 

Cíl:

Objasnění základních pojmů potřebných k pochopení struktury a obsahu normy ČSN EN ISO 14001:2016 a výklad požadavků této systémové normy. Výklad základních principů řízení dokumentace, interních auditů, problematiky procesů neustálého zlepšování a práce s nápravnými a preventivními opatřeními.

 

Obsah:

 • Objasnění základních pojmů k EMS
 • Vztah normy ČSN EN ISO 14001:2016 k normě ČSN EN ISO 9001:2016
 • Struktura a obsah normy ČSN EN ISO 14001:2016
 • Stručný výklad požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2016
 • Problematika řízené dokumentace (včetně externí) – ukázka SW podpory
 • Novela normy ČSN EN ISO 19011:2019 – silné a slabé stránky
 • Význam, cíl a způsob realizace interních auditů – ukázka SW podpory
 • Požadavky na interního auditora
 • Plánování a realizace interních auditů
 • Práce s výsledky interních auditů
 • Efektivnost a účinnost nápravných opatření

 

 

Účastníci, kteří úspěšné absolvují závěrečný test, obdrží osvědčení.

 

Přihlášení na kurz: