Interní auditor systému řízení kvality podle IATF 16949:2016 - školení formou in-house

Rozsah: 4 dny

 

Určeno pro:

Kurz je určen pro zaměstnance organizací, které již mají zaveden nebo se připravují na implementaci systému managementu v souladu s rozšířenými požadavky automobilového průmyslu.

Cíl:

Objasnění základních pojmů potřebných k pochopení procesního pojetí a výklad požadavků systémové normy IATF 16949:2016. Výklad základních principů interních auditů, tj. příprava, realizace, identifikace a definování neshod, vyhodnocení efektivnosti a účinnosti přijatých nápravných opatření.

Obsah:

  • Tento kurz je kombinací 2 kurzů:
  • Interní auditor QMS dle normy ČSN EN ISO 9001:2016
  • Porovnání normy IATF 16949:2016  s verzí ISO/TS 16949:2008

 

 

Účastníci, kteří úspěšné absolvují závěrečný test, obdrží osvědčení.

 

Přihlášení na kurz: