Legislativa BOZP - školení formou in-house

Rozsah: 1 den

 

Cíl:

Jak vyhovět požadavkům ČSN OHSAS 18001 a požadavkům právních předpisů

 

Obsah:

  • Problematika legislativy ČR v oblasti BOZP
  • Související právní předpisy (zákoník práce, nařízení vlády, stavební zákon, požadavky na staveništi, zákon o veřejném zdraví apod.)
  • Pracovní úrazy
  • Další související předpisy
  • Diskuse

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

 

Přihlášení na kurz: