Legislativa EMS - školení formou in-house

Rozsah: 1 den

 

Cíl:

Absolvováním kurzu účastníci získají návod, jak vyhovět požadavkům ČSN EN ISO 14001 a požadavkům právních předpisů. Schopnost identifikovat právní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a znalost aktuálních právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí.

 

Obsah:

  • Úvod do problematiky legislativy v oblasti ochrany životního prostředí.
  • Obecné související právní předpisy (správní řád apod.).
  • Obecné právní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí (zákon o životním prostředí, zákon o posuzování vlivů na životní prostředí apod.).
  • Povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti vodního hospodářství, odpadového hospodářství, ochraně ovzduší, nakládání s chemickými látkami.
  • Další související předpisy v oblasti energetiky a nakládání s obaly.
  • Diskuse.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

 

Přihlášení na kurz: