Metrologie – systémové požadavky + MSA – analýza systémů měření podle QS 9000 (4. vydání)

 

Lokalita: Praha

Termíny: 20. 11. a 5. 12. 2019; 15. 5. a 21. 5. 2020; 17. 9. a 16. 10. 2020; 12. 11. a 3.12. 2020

Cena: 5 600,- Kč (bez DPH)

Rozsah: 2 dny

 

Toto rozšíření naší standardní nabídky spočívá v propojení (současném absolvování) několika otevřených kurzů. Výhody propojených kurzů lze spatřovat především v těchto efektech:

  • poskytují Vám lepší pochopení vzájemných souvislostí a možností aplikování získaných poznatků v praxi
  • umožňují hlubší pochopení dané problematiky, neboť postupně rozšiřují poskytované poznatky
  • jsou cenově zvýhodněny oproti absolvování jednotlivých izolovaných kurzů

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

 

Přihlášení na kurz: