Metrologie – systémové požadavky

 

Lokalita: Praha

Termíny: 24. 9. 2024; 7. 11. 2024

Cena: 3 200,- Kč (bez DPH)

Rozsah: 1 den

 

Určeno pro:

Kurz je určen pro manažery metrologické služby a všechny vedoucí pracovníky systému managementu měření.

 

Cíl:

Seznámit pracovníky odpovědné za metrologickou službu v organizaci s postavením této služby v rámci řízení organizace. Metrologie je proto prezentována jako nástroj řízení organizace v duchu systémových mezinárodních norem ČSN EN ISO řady 9000, normy ČSN EN ISO 10012 a analogických.

 

Obsah:

  • Základní pojmy potřebné pro metrologickou službu
  • Stručná informace o požadavcích zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii
  • Základní požadavky mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001, resp. ISO/TS 16949, na metrologii
  • Základní náležitosti metrologického řádu organizace
  • Přehled požadavků mezinárodní normy ČSN EN ISO 10012
  • Metodika implementace požadavků na metrologickou službu
  • Informace o některých náročnějších požadavcích – např. MSA (Analýza systémů měření), VDA 5

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

 

Přihlášení na kurz: