Nabídka pro malé firmy

Nabídka pro malé firmy

V současné době se jeví jako stále aktuálnější a naléhavější tlak na malé firmy, aby i ony naplňovaly požadavky systémové normy ČSN EN ISO 9001:2001, resp. analogických a od této normy odvozených mezinárodních standardů.

Malé firmy (obvykle jsou definovány počtem zaměstnanců, resp. výší obratu) se vyznačují společnými, pro ně specifickými znaky, mezi které patří např.:

  • malý počet zaměstnanců (do 50, resp. do 20)
  • malý počet vedoucích pracovníků (obvykle 3 - 5)
  • velká kumulace funkcí a s tím spojená častá personifikace funkcí
  • minimální strukturování realizovaných procesů a činností (a rovněž jejich minimální dokumentování) a s tím související obtížné delegování odpovědností a pravomocí
  • převládající tzv. "operativní řízení" s minimem dokumentovaných záznamů
  • relativně omezené finanční zdroje
  • možnost získat státní finanční dotace pro činnosti spojené s naplněním požadavků systémové normy ČSN EN ISO 9001:2001

Nabídka C.Q.M. proto vychází z výše uvedených charakteristik a mnohaletých praktických zkušeností ze spolupráce s malými firmami.

Speciální nabídka proto důsledně využívá softwarovou podporu, která malým firmám umožňuje téměř okamžité vyřešení dvou základních a pro ně obvykle i velmi problémových oblastí:

Samozřejmě i další služby C.Q.M. jsou přizpůsobeny potřebám malých firem, hlavně s ohledem na malý počet vedoucích pracovníků, kumulaci jejich funkcí a na finanční možnosti. K takto přizpůsobeným službám patří především:

Pokud Vás tato nabídka zaujala, využijte prosím náš odpovědní lístek nebo jiné kontaktní spojení a my Vám rádi poskytneme další informace dle Vašich konkrétních požadavků.