Nakládání s chemickými látkami - školení formou in-house

Rozsah: 1 den

 

Cíl:

Jak vyhovět legislativním požadavkům v oblasti nakládání s chemickými látkami ve smyslu Zákona č. 356/2003 Sb., O chemických látkách a chemických přípravcích, schopnost identifikovat nebezpečné chemické látky a přípravky.

 

Obsah:

  • Úvod do problematiky nakládání s chemickými látkami, výklad základních pojmů.
  • Klasifikace nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky.
  • Odborná způsobilost při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky.
  • Registrace chemických látek.
  • Bezpečnostní list, označování a balení nebezpečných chemických látek a chemických látek přípravků.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

 

Přihlášení na kurz: