Six Sigma – ČSN ISO 13053-2, část 2: Nástroje a postupy - školení formou in-house

 

Rozsah: 1 den

 

Určeno pro:

Kurz je určen nejen pro manažery kvality a členy řešitelských týmů, ale i pro všechny vedoucí pracovníky, kteří odpovídají za řízení a neustálé zlepšování všech procesů organizace.

 

 

Cíl:

Kurz reaguje na aktuální vydání normy ČSN ISO 13053-2 (ze srpna 2014). Cílem kurzu je výklad metody Six Sigma (DMAIC) a stručný přehled doporučovaných technik a nástrojů, používaných v této metodě

 

Obsah:

  • Základní pojmy, principy a význam metody Six Sigma
  • Souvislost metody Six Sigma s jinými přístupy ke zlepšování
  • Norma ČSN ISO 13053-2, metodologie DMAIC
  • Stručný přehled Listů základních faktů (01 -31)

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

 

Přihlášení na kurz: