Audit produktu podle VDA 6.5 (3. přepracované vydání) školení formou in-house

Rozsah: 1 den

 

Určeno pro:

Kurz je určen pro interní auditory produktu a především pro všechny vedoucí pracovníky, kteří odpovídají za přijetí a realizace nápravných opatření

 

Cíl:

Objasnění a zopakování základních pojmů potřebných k pochopení procesního pojetí a výklad požadavků příručky VDA 6.5 (3. přepracované vydání). Objasnění základních změn ve 3. vydání. Diskuze praktických zkušeností účastníků, dotazy účastníků.

 

Obsah:

 • Zopakování základních pojmů k procesnímu pojetí
 • Struktura a obsah příručky VDA 6.5 (3. přepracované vydání)
 • Změny oproti 2. vydání
 • Účel a oblast použití
 • Program auditů
 • Plán auditu
 • Provedení auditu produktu
 • Zpráva z auditu
 • Opatření z auditu
 • Kvalifikace auditorů a dalších rolí
 • Diskuze a dotazy účastníků, praktické zkušenosti

 

Poznámka:

Zájemci o tento kurz by rovněž měli zvážit, zda jim není smluvními podmínkami ze strany zákazníka omezen výběr vzdělávací společnosti.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

 

Přihlášení na kurz: