ČSN EN ISO 19011:2012 – Management interních auditů + Audity u dodavatelů s využitím ČSN EN ISO 19011:2012

Lokalita: Praha

Termíny: 7. - 8. 2. 2019; 14. - 15. 5. 2019; 3. - 4. 10. 2019

Cena: 5 600,- Kč (bez DPH)

Rozsah: 2 dny

 

Toto rozšíření naší standardní nabídky spočívá v propojení (současném absolvování) několika otevřených kurzů. Výhody propojených kurzů lze spatřovat především v těchto efektech:

  • poskytují Vám lepší pochopení vzájemných souvislostí a možností aplikování získaných poznatků v praxi
  • umožňují hlubší pochopení dané problematiky, neboť postupně rozšiřují poskytované poznatky
  • jsou cenově zvýhodněny oproti absolvování jednotlivých izolovaných kurzů

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

 

Přihlášení na kurz: