ČSN EN ISO 19011:2012 – Management interních auditů

Lokalita: Praha

Termíny:  7. 2. 2019; 14. 5. 2019; 3. 10. 2019

Cena: 3 200,- Kč (bez DPH)

Rozsah: 1 den

 

Určeno pro:

Kurz je určen pro zástupce všech úrovní vedení organizace, pro pracovníky odpovědně za tvorbu metodických postupů pro plánování, přípravu a realizaci auditů i pro všechny auditory organizace.

Je třeba zdůraznit, že novelizovaná norma ČSN EN ISO 19011 je použitelná pro auditování libovolného systému managementu (nejen pro QMS a EMS, jak tomu bylo dosud). To znamená, že se týká všech vedoucích i všech auditorů organizace a týká se nejen interních auditů (audit 1. stranou), ale i auditů dodavatelských (audit 2. stranou).

 

Cíl:

Cílem kurzu je vysvětlit účastníkům základní principy a metodická doporučení pro interní audity, která jsou obsažena v novelizované normě ČSN EN ISO 19011. Tato norma nahrazuje první vydání, které bylo zrušeno k 1.7.2012.

Během kurzu budou zdůrazněny rozdíly a změny oproti prvnímu vydání této normy. Dále budou analyzovány silné stránky této normy (především podpora integrovaného managementu). Účastníci budou upozorněni i na přetrvávající slabé stránky, které mohou být pro uživatele matoucí a někdy (při nevhodném pochopení, resp. realizaci) i způsobující přímou ztrátu.

Výklad bude doprovázen průběžnou ukázkou softwarové podpory, která bude dokumentovat možnost realizace jednotlivých metodických doporučení novelizované normy ČSN EN ISO 19011.

 

Obsah:

  • Objasnění základních pojmů a principů novelizovaná normy ČSN EN ISO 19011
  • Hlavní změny oproti prvnímu vydání – podpora integrovaného managementu
  • Silné stránky novelizované normy ČSN EN ISO 19011
  • Slabé stránky novelizované normy ČSN EN ISO 19011
  • Význam pro plánování a realizaci interních auditů
  • Kompetence auditora
  • Ukázka softwarové podpory (průběžně)
  • Diskuze a otázky účastníků (průběžně)

 

Účastníci, kteří úspěšné absolvují závěrečný test, obdrží osvědčení.

 

Přihlášení na kurz: