ČSN EN ISO 19011:2019 – Management interních auditů

Lokalita: Praha

Termíny: 3. 10. 2023

Cena: 3 200,- Kč (bez DPH)

Rozsah: 1 den

 

Určeno pro:

Kurz je určen pro zástupce všech úrovní vedení organizace, pro pracovníky odpovědně za tvorbu metodických postupů pro plánování, přípravu a realizaci auditů i pro všechny auditory organizace.

Je třeba zdůraznit, že novelizovaná norma ČSN EN ISO 19011 je použitelná pro auditování libovolného systému managementu (nejen pro QMS a EMS, jak tomu bylo dosud). To znamená, že se týká všech vedoucích i všech auditorů organizace a týká se nejen interních
auditů (audit 1. stranou), ale i auditů dodavatelských (audit 2. stranou).

Cíl:

Cílem kurzu je vysvětlit účastníkům základní principy a metodická doporučení pro interní audity, která jsou obsažena v novelizované normě ČSN EN ISO 19011. Tato norma nahrazuje vydání z roku 2012, které bylo zrušeno k 1.2.2019.
Během kurzu budou zdůrazněny rozdíly a změny oproti předchozímu vydání této normy. Dále budou analyzovány silné a slabé stránky této normy.

Obsah:

  • Objasnění základních pojmů a principů novelizované normy ČSN EN ISO 19011
  • Hlavní změny oproti předchozímu vydání
  • Silné stránky novelizované normy ČSN EN ISO 19011
  • Slabé stránky novelizované normy ČSN EN ISO 19011
  • Význam pro plánování a realizaci interních auditů
  • Kompetence auditora
  • Diskuze a otázky účastníků (průběžně)

 

Účastníci, kteří úspěšné absolvují závěrečný test, obdrží osvědčení.

 

Přihlášení na kurz: