HACCP – Analýza nebezpečí a kritické kontrolní (řídicí) body - školení formou in-house

 

Rozsah: 1 den

 

Určeno pro:

Kurz je určen nejen pro manažery systému HACCP a členy řešitelských týmů, ale i pro všechny vedoucí pracovníky, kteří odpovídají za řízení a naplňování požadavků na systém HACCP (práce s nápravnými a ovládacími opatřeními).

 

Cíl:

Objasnění metodiky „Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpečí a stanovení kritických kontrolních bodů (HACCP) a podmínky pro jeho certifikaci“ publikované ve Věstníku MZe č. 2/2010. Pouze podle této metodiky lze od 1. 1. 2013 certifikovat systém HACCP.

Důraz je kladen na metodiku týmové práce a začlenění této problematiky do celkového řízení organizace (především ve vazbě na stanovení přijatelného rizika managementem).

 

Obsah:

  • Základní pojmy HACCP a význam prevence
  • Metodika identifikace nebezpečí a hodnocení rizik
  • Principy týmové práce
  • Techniky stanovení možných nebezpečí a jejich analýza
  • Stanovení přijatelného rizika managementem
  • Stanovení kritických kontrolních (řídicích) bodů a kritických mezí
  • Práce s ovládacími a nápravnými opatřeními
  • Ověřovací postupy
  • Standardizace změny – dokumentace, záznamy, školení

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

 

Přihlášení na kurz: