!!!!! NOVINKA: Interní auditor dle požadavků ČSN EN ISO/IEC 27001:2023

 

Lokalita: Praha

Termíny:  9. - 10. 7. 2024

Rozsah:  2 dny

Cena 2 dny:  6 200,- Kč (bez DPH)

 

Upozornění:

Tento kurz předpokládá znalost základních systémových pojmů a principů minimálně v rozsahu kurzu 3.1.1. Požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016 (1. den)

 

Určeno pro:

Kurz je určen pro interní auditory systému managementu informační bezpečnosti podle požadavků novelizované systémové normy ČSN EN ISO/IEC 27001:2023.

 

Cíl:

Objasnění základních pojmů potřebných k pochopení novelizované normy ČSN EN ISO/IEC 27001:2023 na základě procesního pojetí. Výklad požadavků této novelizované systémové normy. Výklad základních principů interních auditů, tj. příprava, realizace, identifikace a definování neshod, vyhodnocení efektivnosti a účinnosti přijatých nápravných opatření.

 

Obsah:

 • Objasnění základních pojmů k procesnímu pojetí
 • Struktura a obsah normy ČSN EN ISO/IEC 27001:2023
  • Porovnání s předchozí verzí z roku 2014
  • Porovnání s normou ČSN EN ISO 9001:2016
 • Stručný výklad požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 27001:2023
 • Problematika řízené dokumentace a interních auditů
 • Problematika managementu změny (týmová práce)
 • Stručný přehled požadavků normativní Přílohy A
 • Obecné schéma analýzy rizik
 • Různé modifikace analýzy rizik
 • Identifikace, hodnocení a řízení rizik
 • Novela normy ČSN EN ISO 19011:2019 – silné a slabé stránky
 • Význam, cíl a způsob realizace interních auditů
 • Požadavky na interního auditora
 • Plánování a realizace interních auditů
 • Práce s výsledky interních auditů
 • Efektivnost a účinnost nápravných opatření
 
Účastníci, kteří úspěšně absolvují závěrečný test, obdrží osvědčení
 
 

Přihlášení na kurz: