APQP - plán kontroly a řízení, související metodiky

Lokalita: Praha

Termíny:  22. 5. 2024; 14. 11. 2024

Cena: 3 200,- Kč (bez DPH)

Rozsah: 1 den

 

Tento kurz předpokládá základní znalost problematiky APQP alespoň v rozsahu, který odpovídá obsahu kurzu „APQP – projektové řízení“

 

Určeno pro:

Kurz je dobrým startem pro všechny, kteří se chtějí stát profesionálními projektovými manažery, ale i plnohodnotnými a motivujícími členy projektových týmů

 

Cíl:

Kurz se zaměřuje především na problematiku kontrolních plánů, kontrolní seznamy otázek, které slouží k lepšímu pochopení problematiky plánování kvality produktu, a část kurzu je věnována i objasnění principů týmové práce, některých doporučovaných metod a stručné charakteristice souvisejících příruček (FMEA, PPAP, SPC a MSA).

 

Obsah:

 • Metodika plánu kontroly a řízení
  • Smysl a cíl plánu kontroly a řízení
  • Atributy řízení
  • Jednotlivé položky plánu kontroly a řízení
 • Analýza procesu
  • základní atributy řízeného procesu
 • Kontrolní seznam pro plán kontroly a řízení
 • Kontrolní seznam pro plánování kvality produktu
 • Analytické metody – základní přehled
  • Analýza příčin a následků a Paretova analýza
  • Metoda kritické cesty
  • Ochrana proti omylům a chybám
  • Rozvoj funkce kvality (QFD)
 • Základní principy managementu změny
  • základní principy týmové práce
  • přehled nástrojů týmové práce
  • 8-kroková metodika managementu změny (G-8D Report)

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

 

Přihlášení na kurz: