Management projektu – dle normy ČSN ISO 21500:2013 + Management projektu – metodiky a nástroje

Lokalita: Praha

Termíny: 31. 10. - 1. 11. 2019; 3. - 4. 3. 2020; 25. - 26. 6. 2020; 3. - 4. 11. 2020

Cena: 5 600,- Kč (bez DPH)

Rozsah: 2 dny

 

Toto rozšíření naší standardní nabídky spočívá v propojení (současném absolvování) několika otevřených kurzů. Výhody propojených kurzů lze spatřovat především v těchto efektech:

  • poskytují Vám lepší pochopení vzájemných souvislostí a možností aplikování získaných poznatků v praxi
  • umožňují hlubší pochopení dané problematiky, neboť postupně rozšiřují poskytované poznatky
  • jsou cenově zvýhodněny oproti absolvování jednotlivých izolovaných kurzů

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

 

Přihlášení na kurz: