Management projektu – nové normy řady ČSN ISO 2150x:2021 - školení formou in - house

Rozsah: 1 den

 

Na tento kurz navazuje pokračovací kurz  "Management projektu - metodiky a nástroje"

 

Určeno pro:

Kurz je určen pro manažery projektů, pro všechny členy projektových týmů a pro všechny úrovně vedoucích pracovníků, kteří odpovídají za řízení projektů a za vytvoření vhodných podmínek pro aplikaci projektového řízení.

 

Cíl:

Objasnění základních pojmů potřebných k pochopení managementu projektů s využitím zcela nových norem ČSN ISO 21500:2021 a ČSN ISO 21502:2021.

Původní norma ČSN ISO 21500:2013 byla zcela přepracována do nové verze z roku 2021 ve formě rámcové normy s názvem „Management projektů, programů a portfolií – Kontext a koncepce“.

Zcela nová a obsáhlá norma ČSN ISO 21502:2021 s názvem „Management projektů, programů a portfolií – Návod k managementu projektu“ se velmi podrobně a srozumitelně zabývá managementem projektu.

Objasnění základních pojmů potřebných k pochopení managementu projektů s využitím
zcela nových norem ČSN ISO 21500:2021 a ČSN ISO 21502:2021.
Původní norma ČSN ISO 21500:2013 byla zcela přepracována do nové verze z roku 2021
ve formě rámcové normy s názvem „Management projektů, programů a portfolií – Kontext a
koncepce“.
Zcela nová a obsáhlá norma ČSN ISO 21502:2021 s názvem „Management projektů,
programů a portfolií – Návod k managementu projektu“ se velmi podrobně a srozumitelně
zabývá managementem projektu.

 

Obsah:

 • Základní pojmy managementu projektu
 • Struktura a obsah normy ČSN ISO 21500:2021
 • Stručný přehled nové normy ČSN ISO 21502:2021 s důrazem na:
 • Koncepce, kontext a vedení projektu
 • Projektová organizace a role
 • Kompetence pracovníků v projektu
 • Postupy integrovaného managementu projektu
 • Přehled postupů managementu projektu
 • Vztah k předchozí normě ČSN ISO 21500:2013
 • Přehled metodik a nástrojů procesního řízení
 • Diskuze a dotazy účastníků (průběžně)

 

 Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

 

Přihlášení na kurz: