Management projektu – dle normy ČSN ISO 21500:2013

Lokalita: Praha

Termíny: 2. 11. 2021

Cena: 3 200,- Kč (bez DPH)

Rozsah: 1 den

 

Na tento kurz navazuje pokračovací kurz  "Management projektu - metodiky a nástroje"

 

Určeno pro:

Kurz je určen pro manažery projektů, pro všechny členy projektových týmů a pro všechny úrovně vedoucích pracovníků, kteří odpovídají za řízení projektů a za vytvoření vhodných podmínek pro aplikaci projektového řízení.

 

Cíl:

Objasnění základních pojmů potřebných k pochopení managementu projektů a seznámení se s metodickou normou ČSN ISO 21500:2013 „Návod k managementu projektu".

 

Obsah:

  • Základní pojmy managementu projektu
  • Struktura a obsah normy ČSN ISO 21500:2013
  • Nutné organizační zajištění projektového řízení
  • Kompetence pracovníků – práce s kompetenčními požadavky
  • Zadání projektu – pojem „zainteresované strany“
  • Jednotlivé fáze projektu založené na procesním pojetí
  • Přehled metodik a nástrojů procesního řízení
  • Diskuze a dotazy účastníků (průběžně)

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

 

Přihlášení na kurz: