Management projektu – metodiky a nástroje - školení formou in - house

Rozsah: 1 den

 

Tento kurz předpokládá základní znalost problematiky managementu projektu alespoň v rozsahu, který odpovídá obsahu kurzu „Management projektu – nové normy řady ČSN ISO 2150x:2021“.

 

Určeno pro:

Kurz je určen pro manažery projektů, pro všechny členy projektových týmů a pro všechny úrovně vedoucích pracovníků, kteří odpovídají za řízení projektů a za vytvoření vhodných podmínek pro aplikaci projektového řízení.

 

Cíl:

Kurz se zaměřuje především na doporučované metodiky a nástroje projektového řízení. Bude diskutována problematika kontrolních plánů a kontrolních seznamů otázek, které slouží k lepšímu pochopení problematiky realizace projektu. Část kurzu je věnována i objasnění principů týmové práce, některých doporučovaných metod a stručné charakteristice souvisejících metodik (FMEA, SPC a MSA).

 

Obsah:

 • Metodika plánu kontroly a řízení
  • smysl a cíl plánu kontroly a řízení
  • atributy řízení
  • jednotlivé položky plánu kontroly a řízení
 • Analýza procesu
  • základní atributy řízeného procesu
 • Kontrolní seznam pro plán kontroly a řízení
 • Kontrolní seznam pro realizaci projektu
 • Analytické metody – základní přehled
  • ochrana proti omylům a chybám
  • metoda kritické cesty
  • analýza příčin a následků a Paretova analýza
 • Základní principy managementu změny
  • 8-kroková metodika managementu změny (G-8D Report)
  • přehled nástrojů týmové práce
  • základní principy týmové práce
 • Související metodiky – základní principy
  • SPC – statistická regulace procesů
  • FMEA – analýza možností vzniku neshod, jejich příčin a následků
  • MSA – analýza systémů měření

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

 

Přihlášení na kurz: